ความสัมพันธ์ระหว่างจริยศาสตร์กับชีววิทยา

ความสัมพันธ์ระหว่างจริยศาสตร์กับชีววิทยา

เรียบเรียงโดย ดร.เมธา หริมเทพาธิป

 

           จริยศาสตร์ว่าด้วยเรื่องศีลธรรมหรือความประพฤติของมนุษย์ ส่วนชีววิทยาว่าด้วยกระบวนการต่าง ๆ ทางร่างกาย ชีวิตของมนุษย์ประกอบด้วยร่างกายและจิตใจ ดังนั้น จิตใจและร่างกายจึงมีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด ชีวิตของมนุษย์ที่เป็นร่างกายต้องการอาหาร เสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย และยารักษาโรค จิตใจต้องการความดี คุณธรรมอื่น ๆ เมื่อมนุษย์มีร่างกายและจิตใจสมบูรณ์ดีแล้ว ย่อมเป็นปัจจัยส่งเสริมให้รู้จักประกอบความดีทางศีลธรรมยิ่ง ๆ ขึ้นไป ดังนั้น จึงเห็นได้ว่า จริยศาสตร์มีความสัมพันธ์กับชีววิทยาอย่างใกล้ชิด

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ปรัชญาและจริยศาสตร์ (Philosophy and Ethics)ความเห็น (0)

หมายเลขบันทึก

637287

เขียน

19 Sep 2017 @ 12:16
()

แก้ไข

19 Sep 2017 @ 12:17
()

สัญญาอนุญาต

ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง
อ่าน: คลิก