ความหมายของคำว่า “ศีลธรรม มนุษยธรรม จริยธรรม และมโนธรรม”


ความหมายของคำว่า “ศีลธรรม มนุษยธรรม จริยธรรม และมโนธรรม”

เรียบเรียงโดย ดร.เมธา หริมเทพาธิป


            เนื่องจากคำทั้ง 4 คำนี้ มีความหมายคล้ายคลึงกัน จึงใคร่ขออธิบายความหมายของคำเหล่านี้ให้เข้าใจเป็นเบื้องต้น ดังนี้ (ชัยวัฒน์ อัตพัฒน์ และคณะ, 2534, หน้า 151 - 152)

       1. ศีลธรรม หมายถึง ระเบียบแบบแผน ซึ่งเป็นข้อห้ามและข้อควรปฏิบัติเพื่อเป็นเครื่องควบคุมกาย วาจา และใจ ให้มีความสงบและความสุข มีขอบเขตแคบกว่าจริยธรรม

            2. มนุษยธรรม หมายถึง ธรรมที่จำเป็นสำหรับความเป็นมนุษย์  คือ ผู้มีใจสูง มนุษยธรรมในที่นี้ก็คือ เบญจศีล (ศีล 5) เบญจธรรม (ธรรม 5) นั่นเอง 

            3. จริยธรรม หมายถึง หลักธรรมที่ควรประพฤติหรือใช้เป็นแสงสว่างส่องทางดำเนินชีวิตหรือควบคุมความประพฤติทางกาย วาจา และใจ ให้ตั้งอยู่ในความดี ความงาม และความถูกต้อง

            4. มโนธรรม คือ ความรู้สึกสำนึกทางศีลธรรมว่า อะไรถูก อะไรผิด อะไรควรและอะไรไม่ควรอย่างไร มโนธรรมเท่านั้นจะเป็นเสียงแว่วเสียงสวรรค์บอกให้เราทราบว่าอะไรควรเว้น อะไรควรทำ

หมายเลขบันทึก: 637249เขียนเมื่อ 19 กันยายน 2017 09:35 น. ()แก้ไขเมื่อ 19 กันยายน 2017 09:36 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (1)
พระสัญชัย โยริพันธ์

ความหมายและการปฏิบัติพร้อมกับการดำรงด์ถึงจะเห็นว่าเป็นผู้มีศิลธรรม จริยธรรม

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี