กระบวนทรรศน์โครงสร้างนิยมแบบรุนแรง

กระบวนทรรศน์โครงสร้างนิยมแบบรุนแรง (radical structuralist paradigm)

เรียบเรียงโดย ดร.เมธา หริมเทพาธิป

                Burrell & Morgan (1979, 1980) เสนอว่า กระบวนทรรศน์โครงสร้างนิยมแบบรุนแรงเหมือนกับกระบวนทรรศน์มนุษย์นิยมแบบรุนแรง ต่างตรงที่กระบวนทรรศน์นี้มองว่าสังคมโลกมีลักษณะเป็นวัตถุวิสัย มีโครงสร้างที่เป็นจริง กระบวนทรรศน์นี้เน้นการทำความเข้าใจโครงสร้างและรูปแบบต่าง ๆ ของหารครอบงำ และเน้นความสำคัญของการปฏิบัติ เป็นวิธีการที่จะข้ามผ่านการครอบงำนี้ได้

                กระบวนทรรศน์นี้จึงให้ความสำคัญกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรง การปลดปล่อย ความขัดแย้งเชิงโครงสร้าง รูปแบบการครอบงำ ความขัดแย้ง และการปลดปล่อย ในขณะที่กระบวนทรรศน์มนุษย์นิยมแบบรุนแรงเน้นการเปลี่ยนแปลงทางด้านสำนึก แต่กระบวนทรรศน์โครงสร้างนิยมแบบรุนแรงจะเน้นการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างความสัมพันธ์ในสังคมโลกที่เป็นจริง

                กระบวนทรรศน์นี้มองว่า ความขัดแย้งของโครงสร้างภายในสังคมก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง โดยผ่านวิกฤติทางการเมืองและทางเศรษฐกิจ ซึ่งกลุ่มนี้จะเป็นแนวคิดของ Marx, Engles, Lenin และ Bukharin นอกจากนี้กระแสแนวคิดอีกด้านหนึ่งซึ่งมีอิทธิพลต่อกระบวนทรรศน์นี้มาจาก Weber คือทฤษฎีองค์การแบบรุนแรง (radical organization theory) ซึ่งจัดอยู่ในกระบวนทรรศน์นี้ด้วย (Morgan, 1980) ในระยะหลังงานวิจัยของกระบวนทรรศน์นี้ครอบคลุมประเด็นแนวคิด Post- Fordism และการแบ่งงงานกันทำตามเพศ (sexual division of labour) (Hassard, 1991)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ปรัชญากระบวนทรรศน์

คำสำคัญ (Tags)#ดร.เมธา หริมเทพาธิป#ดร.เมธา#หริมเทพาธิป#กระบวนทรรศน์โครงสร้างนิยมแบบรุนแรง#radical structuralist paradigm

หมายเลขบันทึก: 636607, เขียน: 13 Sep 2017 @ 22:33 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)