กฎหมายแรงงานนักโทษฟิจิ

ค่าจ้าง หรือ ค่าตอบแทน (Remuneration) การจ้างแรงงานนักโทษ ( Labour of prisoners ) ทำงานภายใน หรือ ภายนอกเรือนจำ การจ้างงานของนักโทษหญิง และ นักโทษระหว่างการพิจารณา ตามพระราชบัญญัติราชทัณฑ์และเรือนจำ พ.ศ. ๒๕๔๙.........................

เรือนจำนาโบโร ประเทศฟิจิ

กฎหมายแรงงานนักโทษเรือนจำฟิจิ ปรากฏอยู่ในพระราชบัญญัติราชทัณฑ์และเรือนจำ พ.ศ. ๒๕๔๙  (Prisons and Corrections Act 2006) ส่วนที่สิบ แรงงานนักโทษ (PART XII - LABOUR OF PRISONERS) ว่าด้วย เรื่อง การใช้แรงงานนักโทษในเรือนจำ และ ภายนอกเรือนจำ

มาตรา ๖๒ (๑) – (๔) ความว่า

 

(๑)  “.....การใช้แรงงานนักโทษภายในเรือนจำ และ ภายนอกเรือนจำ อาจต้องจ่ายค่าตอบแทน / ค่าจ้าง (Remuneration) แก่นักนักโทษผู้รับจ้างทำงานนั้น.....”

 

(๒)  “.....ในกรณีที่เป็นนักโทษหญิง จะรับจ้างทำงานได้เฉพาะงานที่เหมาะสมที่ได้กำหนดไว้สำหรับผู้หญิง.....”

 

(๓)  “.....นักโทษ / ผู้ต้องขัง ระหว่างพิจารณาคดี จะต้องทำงานต่างๆ ในเรือนจำ เช่น เฟอร์นิเจอร์ เสื้อผ้า และ ทำความสะอาดเครื่องใช้ในครัว และ จะไม่ได้รับการว่าจ้างในการทำงานอื่น ๆ หรือ การปฏิบัติหน้าที่โดยปราศจากความยินยอมของผู้ต้องขัง .....”

 

(๔)  “.....การใช้แรงงานของนักโทษที่ถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำใด ๆ ต้องอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของเจ้าหน้าที่ในเรือนจำนั้น.....”โดยสรุป

 

ในปัจจุบันประเทศต่างๆ เช่น สหรัฐอเมริกา อังกฤษ จีน รัสเซีย ได้เห็นความสำคัญของแรงงานนักโทษ และ ค่าจ้างแรงงานนักโทษ ได้เริ่มหันมาใช้แรงงานนักโทษให้เป็นประโยชน์ทางเศรษฐกิจ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์แก่ตัวนักโทษเอง ที่นอกจากจะได้มีความรู้ ทักษะ อาชีพ จากการทำงานรับจ้างด้านต่างๆ แล้ว ยังมีรายได้จากค่าจ้าง เก็บไว้ใช้สอย เลี้ยงตนเอง ส่งเสียครอบครัว สมทบทุนกองทุนช่วยเหลือนักโทษและพัฒนาเรือนจำเพื่อช่วยประหยัดงบประมาณซึ่งมาจากภาษีอากรของประชาชน รวมตลอดถึง การนำรายได้จากค่าจ้างไปใช้ช่วยเหลือชดเชยเหยื่อ โดยได้มีการกำหนดหลักเกณฑ์การจ้างแรงงานนักโทษภายในเรือนจำ และ ภายนอกเรือนจำ ราคาค่าจ้างแรงงานนักโทษ ไว้ใน กฎหมายเรือนจำ (Prisons Act) / กฎหมายราชทัณฑ์ (Corrections Act) หรือ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศกระทรวง อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องของแต่ละประเทศ สำหรับกฎหมายแรงงานนักโทษฟิจิ  ที่กล่าวถึงในบทความนี้ ได้แก่ พระราชบัญญัติราชทัณฑ์และเรือนจำ พ.ศ. ๒๕๔๙ ส่วนที่สิบ แรงงานของนักโทษ ว่าด้วย เรื่อง การใช้แรงงานนักโทษในเรือนจำ และ ภายนอกเรือนจำ มีการกำหนดหลักเกณฑ์ในการจ้างแรงงานนักโทษ ค่าจ้าง / ค่าตอบแทน (Remuneration) แรงงานนักโทษ การจ้างงานของนักโทษหญิง และ นักโทษระหว่างการพิจารณา เป็นต้น

 

.......................

 

วินัย เจริญเฉลิมศักดิ์

๑๒ กันยายน ๒๕๖๐

 

อ้างอิง

 

พระราชบัญญัติเรือนจำและราชทัณฑ์ฟิจิ พ.ศ. 2549 (Prisons and Corrections Act 2006)

และ ข้อมูลภาพจากเว็บไซต์ http://www.fijitimes.com/story...

 


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน คณะกรรมการเรือนจำ (Board of Prison)

คำสำคัญ (Tags)#แรงงานนักโทษ#ค่าจ้างแรงงานนักโทษ#เรือนจำฟิจิ#กรมราชทัณฑ์ฟิจิ#พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ฟิจิ#กฎหมายราชทัณฑ์ฟิจิ

หมายเลขบันทึก: 636441, เขียน: 12 Sep 2017 @ 19:28 (), แก้ไข: 13 Sep 2017 @ 05:53 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง, ดอกไม้: 3, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก


ความเห็น (2)

เรียนอาจารย์ วินัย

อ่าน บันทึกของอาจารย์ แล้ว ไปดูหนังการแหกคุก หลายเรื่อง

ทำให้มีความเข้าใจ ในเรื่องของราชทัณฑ์ ของเอกชน

ขอบคุณท่านอาจารย์วอญ่า ผู้เฒ่า (นเรศ หอมหวล) ที่กรุณาติดตาม วิพากษ์ วิจารณ์ และ ให้กำลังใจผมด้วยดีตลอดมาขอบคุณมาก น่ะครับอาจารย์