ความหมายของกระบวนทรรศน์ : กระบวนทรรศน์เปรียบเสมือนญาณวิทยา

ความหมายของกระบวนทรรศน์

กระบวนทรรศน์เปรียบเสมือนญาณวิทยา (paradigms as epistemological stances

เรียบเรียงโดย ดร.เมธา หริมเทพาธิป


               เป็นความหมายของกระบวนทรรศน์ที่คูห์น (Kuhn, 1970) ได้ให้ไว้ซึ่งเป็นความหมายที่ใช้มากที่สุดในการศึกษาวิจัยด้านสังคมศาสตร์ ซึ่งเกี่ยวข้องกับญาณวิทยาเกี่ยวกับธรรมชาติของความรู้และวิธีการสร้างความรู้ (เช่น Guba and Lincoln, 1994, 2005) อย่างไรก็ตาม ความหมายของกระบวนทรรศน์ในฐานะที่เป็นญาณวิทยามีข้อจำกัดคือไม่ได้กล่าวถึงการตัดสินใจในการเลือกหัวข้อในการศึกษาและวิธีการศึกษา ตามความหมายนี้มีผลต่อการผสมผสานวิธีการเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ซึ่งช่วยแก้ปัญหา "ความเข้ากันไม่ได้ของกระบวนทรรศน์" (paradigm incompatibility) (Tashakkori and Teddlie, 2003)

              คงามหมายของกลุ่มนี้ใกล้เคียงกับความหมายกระบวนทรรศน์ของฟริตจอฟ คาปรา (Fritjof Capra, 1986) ซึ่งเสนอว่า กระบวนทรรศน์คือ "ชุดของแนวคิด ค่านิยม การรับรู้ และการปฏิบัติที่ร่วมกันของชุมชนหนึ่งซึ่งก่อให้เกิดวิสัยทัศน์เกี่ยวกับความเป็นจริงซึ่งเป็นวิถีการจัดการตนเองของชุมชนนั้น" (a constellation of concepts, values, perceptions, and practices shared by a community, which forms a particular vision of reality that is the basis of the way the community organizes itself)

               

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ปรัชญากระบวนทรรศน์

คำสำคัญ (Tags)#กระบวนทรรศน์#ดร.เมธา หริมเทพาธิป#ดร.เมธา#หริมเทพาธิป#ความหมายของกระบวนทรรศน์#กระบวนทรรศน์เปรียบเสมือนญาณวิทยา#paradigms as epistemological stances#เมธา หริมเทพาธิป

หมายเลขบันทึก: 636380, เขียน: 11 Sep 2017 @ 23:08 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)