ความหมายของกระบวนทรรศน์ : กระบวนทรรศน์เปรียบเสมือนโลกทัศน์

ความหมายของกระบวนทรรศน์

กระบวนทรรศน์เปรียบเสมือนโลกทัศน์ (paradigms as worldviews) 

เรียบเรียงโดย ดร.เมธา หริมเทพาธิป


              รอสแมนและรอลลีส (Rossman and Rallis, 2003) ให้ความหมายของกระบวนทรรศน์ว่า หมายถึง โลกทัศน์ (worldviews) ซึ่งเหมือนกับคำว่าความเข้าใจที่มีร่วมกัน (shared understanding) เช่นเดียวกับเครสเวลล์ (Creswell, 1998) ซึ่งให้ความหมาย กระบวนทรรศน์ ว่า หมายถึง ชุดของฐานคติพื้นฐานที่ใช้ชี้นำการตั้งคำถามการวิจัย และใช้คำว่าโลกทัศน์แทนกระบวนทรรศน์ด้วย นอกจากนี้ยังมีนักวิชการอื่นๆ ที่ให้ความหมายว่า กระบวนทรรศน์เป็นโลกทัศน์ คือ ลินคอล์น (Lincoln, 1990) และชวานท์ (Shwandt, 1989) ความหมายของกระบวนทรรศน์เป็นโลกทัศน์ซึ่งช่วยในการตัดสินใจว่าจะศึกษาเรื่องอะไรด้วยวิธีการอะไร แต่มีข้อจำกัดในการำความเข้าใจว่าทำไมจะต้องมีการผสมผสานระหว่างวิธีการศึกษาเชิงปริมาณและคุณภาพเข้าด้วยกัน (Morgan, 2007)

               ความหมายนี้สอดคล้องกับที่พจนานุกรมศัพท์สังคมวิทยา ฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2549) ซึ่งอธิบายว่า กระบวนทรรศน์ (Paradigm) หมายถึงกรอบความคิดหรือแนวทางทั่วไปที่ใช้ในการมองโลก ส่วน ชัยวัฒน์ สถาอานันท์ (2528) ได้กล่าวว่า ความหมายนี้เป็นความหมายของกระบวนทรรศน์ที่กว้างที่สุด

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ปรัชญากระบวนทรรศน์

คำสำคัญ (Tags)#กระบวนทรรศน์#Paradigms#ดร.เมธา หริมเทพาธิป#ความหมายของกระบวนทรรศน์#กระบวนทรรศน์เปรียบเสมือนโลกทัศน์#paradigms as worldviews#เมธา หริมเทพาธิป

หมายเลขบันทึก: 636378, เขียน: 11 Sep 2017 @ 22:45 (), แก้ไข: 11 Sep 2017 @ 22:46 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)