ปัญหาที่เกิดจาก ตัวผู้เรียน เป็นผลทำให้การเรียน ไม่มีประสิทธิภาพในหลาย ๆ ลักษณะพอสรุปได้ดังนี้

1)       ไม่มีสมาธิในการเรียน

2)       ไม่อยากอ่านหนังสือ

3)       อ่านหนังสือแล้ว แต่จำไม่แม่น

4)       เรียนไม่ทันเพื่อน ไม่เข้าใจในเนื้อหา

5)       เร่งดูหนังสือ แค่ช่วงก่อนสอบ

6)       ละเลย หรือ ทิ้งวิชาที่ยากๆ

7)       ไม่รู้สึกสนุก หรือ รื่นรมย์กับการเรียน

8)       ทิ้งการบ้านค้างไว้จนนาทีสุดท้าย

9)       ไม่เคยทำตาราง สำหรับการเรียน การพักผ่อน

10)   ไม่เคยอ่านหนังสือ ล่วงหน้าก่อนเข้าชั้นเรียน

11)   เกลียดคณิตศาสตร์ อ่อนภาษาอังกฤษ

12)   อยากและโดดเรียนในวิชาที่ไม่ชอบ

13)   มักผัดวันประกันพรุ่ง

14)   ไม่เคยใช้เวลาว่าง ให้กับการอ่านหนังสือ

15)   มองตัวเองในแง่ลบ หมดความเชื่อมั่น คิดว่า

ตนเองไม่มีความสามารถในการเรียน         

16)  สภาพแวดล้อมและปัจจัยอื่นๆ

* ที่มา  -    เคล็ดลับ เรียนดีสอบได้ : ไพลิน:2543.