ฝึกงานวันที่23

            ในวันนี้่ วันที่ 23 สิงหาคม 2560 ทางเจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่7 ได้รับหมายให้ขนต้นแสมจำนวน 50 ต้น ไปยังศูนย์พัฒนา

ทรัพยากรป่าชายเลนที่2 จังหวัดชลบุรี เพื่อนำต้นแสมนี้ลงไปปลูกคืนสู่ป่าชายเลนที่ได้รับความเสียหายจากการทำลาย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกงานสถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่7 วันที่23ความเห็น (0)