รวมลิงค์ KM&R2R to LO สปสช.เขต4

Ka-Poom
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

รวมลิงค์ KM&R2R to LO สปสช.เขต4 
จัดขึ้นเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2560
#KMUC

(คุยกับตนเอง ตอนที่ 32)
BAR KM&R2R UC สปสช.เขต4
มุ่งหน้าสู่อยุธยา เมืองเก่าของเราชาวไทย https://www.facebook.com/nipap...

KM&R2R to LO NHSO4(1) : การมาเจอกันไม่ใช่เรื่องบังเอิญ
https://www.facebook.com/nipap...

Live ช่วงต้นน้ำแห่งสายธารการเรียนรู้ KM&R2R to LO NHSO4 https://www.facebook.com/nipap...

KM&R2R to LO NHSO4 (2) : เปิดประตูใจสู่การเรียนรู้ 

https://www.facebook.com/nipap...

KM&R2R to LO NHSO4(3) ; มองเสียงภายในถึงใจแห่งความคาดหวัง
https://www.facebook.com/nipap...

Live BAR(1)
https://www.facebook.com/wha.j...

Live BAR(2)
https://www.facebook.com/wha.j...

KM&R2R to LO(4) ; ปูพรม Reflective Learning
https://www.facebook.com/nipap...

KM&R2R to LO(5) ; Reflection งานประจำของตนเอง
https://www.facebook.com/nipap...

KM&R2R to LO(6) ; เมื่อผู้บริหารแปรเปลี่ยนมาเป็นผู้นำ(พา)
https://www.facebook.com/nipap...

KM&R2R to LO(7) ; ร่วมกันมองช่องว่างที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลง
https://www.facebook.com/nipap...

Live สด ผู้นำ สปสช.เขต4 ร่วมทำ Reflection to Transformation (1)
https://www.facebook.com/wha.j...

Live สด ผู้นำ สปสช.เขต4 ร่วมทำ Reflection to Transformation (2)
https://www.facebook.com/wha.j...

Live สด ผู้นำ สปสช.เขต4 ร่วมทำ Reflection to Transformation (3)
https://www.facebook.com/wha.j...

Live สด ผู้นำ สปสช.เขต4 ร่วมทำ Reflection to Transformation (4)
https://www.facebook.com/wha.j...

Live สด ผู้นำ สปสช.เขต4 ร่วมทำ Reflection to Transformation (5)
https://www.facebook.com/wha.j...

KM&R2R to LO (8) ; คุณค่าจากผู้นำที่ลูกน้องอยากฟัง https://www.facebook.com/nipap...

Live สด AAR(1)
https://www.facebook.com/wha.j...

Live สด AAR(2)
https://www.facebook.com/wha.j...

KM&R2R to LO(9) ; AAR-1"ใคร่ครวญในหนึ่งวันนี้ได้เรียนรู้อะไรในตัวเอง" https://www.facebook.com/nipap...

KM&R2R to LO(10) ; AAR-2 "พลังและแรงบันดาลใจ" https://www.facebook.com/nipap...

KM&R2R to LO(11) ; AAR-3 "ความในใจ" https://www.facebook.com/nipap...

KM&R2R to LO(12) ; AAR-4"ผู้นำ คุณค่าและความหมายต่อกระบวนการ" https://www.facebook.com/nipap...

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KA PooM Lifeความเห็น (0)