เวลาที่เดินทางไปนมัสการ ที่ "วัด"..หรือสถานที่ต่างๆ...
สิ่งหนึ่งที่ชอบสังเกตดูคือ..."ประตู"...
ประตูโบสถ์ ประตูศาลา ... หรือแล้วแต่..ที่มีการแกะสลัก

..
ภาพที่บันทึกไว้นี้..เป็นประตู ณ เจดีย์เก้าชั้น วัดหนองแวง
ที่บันทึกภาพเก็บเป็นซีรีย์ไว้...
มีลวดลายแกะสลัก...ที่ไม่ซ้ำกันในแต่ละบาน
และในแต่ละชั้นของเจดีย์...ก็มีลวยลายประตูไม่เหมือนกันด้วย

 

Note: บันทึกภาพด้วยกล้อง Fuji s9500 คะ...ใช้ระบบ manual...