ศึกษาข้อมูลภายในศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน

                 วันอังคารที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2560 การทำงานตอนเช้าพวกเราได้แบ่งหน้าที่กันทำงานและเราได้ไปขอข้อมูลจากพี่ๆได้ไปเอาข้อมูลเกี่ยวกับแผนยุทธศาสตร์การทำงานในองค์กรและพี่ๆก็ให้ข้อมูลตามที่เราต้องการ 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)