ฝึงานวันที่8

  ในวันนี้ 8 สิงหาคม 2560 ในช่วงเช้าได้ทีการลำเรียงต้นโกงกางไปใช้ในกิจกรรมปลูกป่าของหน่วยงานอื่นๆ จำนวน 250 ต้น และในช่วงบ่ายก็ได้ออกไปลงพื้นที่เพื่อขุดต้นโกงกางใบใหญ่เพื่อนำมาเพาะชำในสถานีต่อไป

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกงานสถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่7 วันที่8ความเห็น (0)