หน่วยฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่ 6

ได้พาน้องๆมาให้วัดในชุมชน เพื่อเรียนรู้วัฒนธรรมแล้วทำกิจกรรมต่างๆ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประการณ์หน่วยฝึกที่ 6 ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทยปิยะชนกความเห็น (0)