หน่วยฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่ 6

ได้มีน้องๆนักเรียนจากจังหวัดราชบุรี ได้การศึกษาดูงานที่ศูยน์การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทยปิยะชนก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประการณ์หน่วยฝึกที่ 6 ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทยปิยะชนกความเห็น (0)