อบรมก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

วันที่ 19 - 21 ก.ค.60 ได้เข้ารับการอบรมการเตรียมความพร้อมก่อนฝึกประสบการณ์

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประการณ์หน่วยฝึกที่ 6 ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทยปิยะชนกความเห็น (0)