ฝึกประสบการณ์อาชีพวันที่7

วันอังคารที่ 8 สิงหาคม 2560

ประชาคมครั้งแรกในชีวิต!!!!!

วันนี้พวกเรามีการทำประชาคมของแต่ละตำบลโดยพวกเราจะจับคู่กันเพื่อที่กระจายกันไปช่วยพวกพี่ๆแต่ละตำบล โดยดิฉันคู่กับหว่าว และตำบลที่ดิฉันได้รับมอบหมายคือ ตำบลคุ้มพยอม โดยมีผู้รับผิดชอบตำบลคุ้มพยอมคือ พี่เผด็จ

สถานที่จัดการทำประชาคมคือ อบต.คุ้มพยอม

ผู้ที่มาประชุมก็จะประกอบด้วย ผู้ใหญ่บ้าน กำนัน กรรมการของแต่ละหมู่ ตำบลคุ้มพยอมมีทั้งหมด14หมู่ มีผู้ร่วมประชุมจำนวน80คน 

ก่อนที่จะทำการประชาคม เราก็จะให้ลงทะเบียนซะก่อน


เราจะยกโครงการใหญ่ๆ3โครงการ ซึ่งส่วนใหญ่แต่ละหมู่บ้านจะมีโครงการไปในแนวทางเดียวกัน แล้วจะให้คนในที่ประชุม ยกมือขึ้นว่าจะให้โครงการไหนเป็นโครงการอันดับ1 2 3ตามลำดับ


พอประชาคมเสร็จดิฉันและหว่าวก็ช่วยกัน เก็บเก้าอี้และทำความสะอาดห้องประชุม


สรุป

ถึงการประชาคมในครั้งนี้จะเกิดการถกเถียงกัน วุ่นวาย แต่สุดท้ายก็ตกลงกันได้ พี่เผด็จมีการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี การประชาคมวันนี้ประสบผสำเร็จ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)