ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองทราย ต.หนองสาหร่าย อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี ครั้งที่ 6

กฤตยา
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

วันที่ 7 สิงหาคม 2560 เวลา 08.30น. ได้ช่วยกันทำ Gantt's chart cและได้ช่วยกันสีข้าวข้าวและแพ็คข้าและกรอกข้าว เพื่อนำข้าวทั้งหมดไปวางจำหน่ายขาย ณ ที่คลองผดุงกรุงเกษม 


                                                           (ช่วยกันทำ ตารางปฎิบัติงาน)

ต่อมาได้ช่วยศูนย์สีข้าว กรอกข้าว และแพ็คข้าวเพื่อนำข้าวไปขายที่คลองผดุงกรุงเกษม ในวันที่ 10 - 15 สิงหาคม 2560


                     (เช็ดความสะอาดของข้าวก่อนนำข้าวไปกรอกและแพ็คใส่ถุงถุงละ5โล)

                                                       (กรอรข้าวใส่ถุง 5 โล)

ต่อมาได้ช่วยกันกรอกข้าวและแพ็คข้าวไรเบอร์รี่จำนวน 250 ก้อน

                                                          (ได้ทำการกรอกข้าว)


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เตรียมฝึกวิชาชีพศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองทราย ต.หนองส่าหร่าย อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรีความเห็น (0)