ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองทราย ต.หนองสาหร่าย อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี ครั้งที่6

ได้ลงการลงชื่อเวลาในการทำงานในแต่ละวัน

 

จากนั้นได้ช่วยกันทำแกนชาฟ

เมือทำแกนชาฟเสร็จเราก็ได้มาช่วยกันแพกข้าวสารตามออเดอร์ข้าวที่เขาสั่ง

จากนั้นเราก็ได้ไปสีข้าวซึ่งที่เราทำนั้นอยู่ในขั้นตอนแรกของการสีข้าวซึ่งเรากำลังแยกเศษขยะในถุงข้าว

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เตรียมฝึกวิชาชีพศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองทราย ต.หนองส่าหร่าย อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรีความเห็น (0)