หน่วยฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่ 6

หน่วยฝึกที่ 6 ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงภูมิปัญญาไทยปิยะชนก ได้มีน้อง ๆ นักเรียนจากจังหวัดราชบุรี ได้มาฝึกษาดูงานและกิจกรรมต่าง ๆ การเรียนรู้สายพันธุ์ต้นไม้ต่าง ๆ และการฝึกสมาธิการใช้แป้งพวงทำเป็นรูปหัวใจ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน หน่วยฝึกประสบการณ์ที่ 6 ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทยเศรษฐกิจพอเพียงปิยะชนกความเห็น (0)