หน่วยฝึกประสบการณ์วิชชาชีพที่ 6

ได้มีน้อง ๆ จากโรงเรียนในจังหวัดราชบุรี มาศึกษาดูงาน ทำกิจกรรมการทำแป้งพวง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน หน่วยฝึกประสบการณ์ที่ 6 ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทยเศรษฐกิจพอเพียงปิยะชนกความเห็น (0)