หน่วยฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่ 6

วันที่ 2 สิงหาคม 2560 ได้มีนักเรียนชันประถมศึกษาปีที่ 3-6 ได้มาฝึกษาดูงานที่ศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาไทยปิยะชนก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประสบการณ์หน่วยฝึกที่ 6 ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทยปิยะชนกความเห็น (0)