การบำบัดภาวะความเจ็บป่วยด้วย ธรรมชาติแห่งกาย - ธรรมกายบำบัด (Natural Physiological Therapy)

https://www.facebook.com/%E0%B...


ธรรมกายบำบัด หรือ การบำบัดภาวะความเจ็บป่วยด้วยธรรมชาติแห่งกาย (Natural Physiological Therapy)

 คือ การเอาใจใส่ ดูแลสุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจ ด้วยกระบวนการธรรมชาติของร่างกายแบบองค์รวมทางสรีระ (Holistic Physiological Apporce) เพื่อป้องกันและบำบัดอาการที่ผิดปกติ หรือเจ็บป่วย บนหลักการร่างกายประกอบด้วยอวัยวะต่าง ๆ มีหน้าที่แตกต่างกัน ทำงานประสานงานด้วยกลไกที่สอดคล้องต่อเนื่องกัน 11 ระบบทั่วทั้งร่างกาย เพื่อสร้างเสริมให้ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง โดยมีระบบการป้องกันความเสียหายทั้งภายในภายนอก ตลอดจนการควบคุมภาวะสมดุลทางเคมีต่าง ๆ และสามารถเยียวยาภาวะผิดปกติของตัวเองได้ในระดับที่เหมาะสม โดยมีการวิวัฒนาการร่างกายมาหลายล้านปีเพื่อให้ดำรงชีวิตอยู่ภายใต้สภาพแวดล้อมของโลกนี้         การที่ร่างกายแสดงอาการเจ็บป่วย เกิดจากการติดขัดในระบบการไหลเวียนเลือด ที่สัมผัสรู้สึกได้คือ อาการปวดเมื่อย เป็นเบื้องต้น ทำให้การส่งสารอาหารที่จำเป็นและมีการลำเลียงของเสียออกจากเซลล์ซึ่งเป็นองค์ประกอบของเนื้อเยื่อและอวัยวะไปทิ้งไม่สะดวก ทำให้อวัยวะต่าง ๆ ทำงานด้อยประสิทธิภาพลงต่อเนื่องเป็นระบบทั้งร่างกาย ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นโดยที่ไม่สามารถสัมผัสรู้ หรืออาจรุนแรงจนกระทั่งอวัยวะเสื่อมคุณภาพ หรือ เสียชีวิต        ดังนั้น ถ้าสามารถทำให้เนื้อเยื่อยืดหยุ่น หลอดเลือดมีประสิทธิภาพสามารถบีบตัวได้ดี เลือดจะไหลเวียนได้สะดวกไปตามหลอดเลือดทั้งหลายล้วนอยู่ภายในเนื้อเยื่อของร่างกาย ก็จะนำพาเลือดให้ไหลเวียนไปได้อย่างปกติ จะทำให้อวัยวะนั้นแข็งแรงขึ้นได้ การทำงานของอวัยวะจะทำได้ดีขึ้นตามไปด้วย การไหลเวียนเลือดจึงต้องพึ่งพาเนื้อเยื่อต่างๆ ที่สำคัญคือ ระบบกล้ามเนื้อที่ดีมีคุณภาพต้องอยู่ในสภาพยืดหยุ่นเพื่อให้โครงสร้างกระดูกของร่างกายอยู่ตามแนวปกติที่ถูกต้องตามธรรมชาติ สุขภาพของเราจะดีขึ้นได้อย่างเป็นระบบ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน หมอมือเปล่าความเห็น (0)