หน่วยฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่ 6 ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทยปิยะชนก

วันที่ 7 สิงหาคม 2560

พวกเรานักศึกษาฝึกงานจากมหาลัยราชภัฏนครปฐมและคณะหัวหน้าศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงภูมิปัญญาไทยปิยะชนกได้นำน้อง ๆ นักเรียนจากโรงเรียนในจังหวัดราชบุรี ได้กราบสักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในพื้นที่ ณ.วัดทัพโพทอง และ ได้น้อง ๆ นักเรียนทำกิจกรรมฝึกการวาดภาพจากของจริง และได้มีการทำบุญและเลี้ยงอาหารปลา ในบริเวณวัดทัพโพทอง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประสบการณ์ฝึกงานหน่วยที่ 6 ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงปิยะชนกความเห็น (0)