สร้างความรู้ใหม่ของสถานศึกษาในศตวรรษที่ ๒๑


นักศึกษาปริญญาเอก และโท ด้านการบริหารการศึกษา วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัด “2016 SPU Teaching and Learning Forum : Experience of Learning บทสรุปจากประสบการณ์การสอน” เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๐    และเชิญผมไปพูดเรื่อง การสร้างองค์ความรู้ใหม่ในสถานศึกษา ในศตวรรษที่ ๒๑  โดยใช้แนวคิดการจัดการความรู้

จึงนำ ppt มา ลปรร. ที่นี่   โดยฟังเสียงการบรรยายได้ ที่  และ  


วิจารณ์ พานิช

๗ มิ.ย. ๖๐  

 


[file ppt][audio file 1]


[audio file 2]

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สภามหาวิทยาลัยความเห็น (0)