ฝึกงานวันที่ 7 สิงหาคม 2560

กิจกรรม

โครงการช่วยเหลือภัยน้ำท่วม

มีผู้บริจากมาม่า ช่วยเหลือน้ำท่วม


ผู้บริจาก มาม่า 


มีผู้บริจากเข้ามาอย่างต่อเนื่อง


เดินทางไปขนน้ำหมู่บ้านข้างเคียง


ขนน้ำจากหมู่ข้างเคียง
บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลโพรงมะเดื่อความเห็น (0)