สรุปโครงงานการฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน ปัจฉิมของปี4

วันที่ 31 กรกฎาคมพ.ศ.2560

ได้เข้าร่วมกิจกรรมดูการจัดซุ้มโครงงานการฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน ปัจฉิมของปี4 

หน่วยฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่  3

ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลดอนมะนาว    อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

ชื่อโครงการ   ฟื้นฟูวัฒนธรรมการแต่งกายลาวโซ่งไทยทรงดำให้กับโรงเรียนวัดดอนมะนาว

เนื้อหาสาระ คือเรื่องการฟื้นฟูวัฒนธรรมการแต่งกายลาวโซ่งไทยทรงดำ   ให้กับชุมชนบ้านดอนมะนาว  เพื่อให้คนในชุมชนและเด็กรุ่นหลังให้ความสนใจกับการแต่งกายตามวัฒนธรรมของชนเผ่าและไม่อายที่จะสวมใส่  . เด็กโรงเรียนวัดดอนมะนาวและชาวบ้านได้รับประโยชน์ในการได้รับความรู้เบื้องต้น  เกี่ยวกับการแต่งกายลาวโซ่งไทยทรงดำ  การอนุรักษ์การแต่งกายเพิ่มมากขึ้น และชาวบ้านในชุมชนสามารถแต่งกายแบบประยุกต์ได้

มุมมอง  โครงการฟื้นฟูวัฒนธรรมการแต่งกายลาวโซ่งไทยทรงดำให้กับโรงเรียนวัดดอนมะนาว   เป็นประโยชน์ต่อชุมชนคือสามารถนำสินค้าชุมชนไปขึ้นทะเบียน OTOP  และสามารถนำสินค้าไปสู่ต่างประเทศและได้นำเข้ากับการพัฒนาสินค้าเพื่อต่อยอด และเพิ่มรายได้ให้กับชุมชน

ซุ้มนิทรรศการที่จัด  มีความสวยงาม และมีการให้ข้อมูลที่มีประโยชน์ มีตัวอย่างให้ดู เข้าใจง่ายสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สรุปโครงการงานการฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนปัจฉิมปี4ความเห็น (0)