ฝึกงานวันที่5

              ในวันนี้ทางเจ้าหน้าที่ของสถานีและนักศึกษาฝึกงานได้ช่วยกันคัดแยกฝักของต้นโกงกาง เพื่อนำมาใช้ปลูกโดยตรง หรือมาเพาะในเรือเพาะชำ  เป็นกล้าไว้ก่อน เพื่อเตรียมไว้ปลูกในช่วงเวลาที่มีฝักหรือเมล็ดไม่เพียงพอ ซึ่งการปลูกเพื่อให้เกิดผลอย่างมีประสิทธิภาพได้ดีนั้น นอกจากจะต้องมีความรู้ในเรื่องธรรมชาติของไม้แต่ละชนิดและสภาพสิ่งแสดล้อม แล้ว ยังจำเป็นต้องเข้าใจวิธีการและเทคนิคในการปลูกและดูแลรักษาด้วย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกงานสถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่7 วันที่5ความเห็น (0)