ฝึกงานวันที่4

           ในช่วงเช้าของวันนี้ (4 สิงหาคม 2560) เจ้าหน้าของสถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่7 ได้ลงพื้นที่ไปขุดต้นไม้ ได้แก่ ต้นจาก ต้นลำพูน ลำแพน เพื่อนำไปใช้ในกิจกรรมรวมใจประชารัฐร่วมปลูกป่า ณ ตำบลคลองโคน

             และในช่วงบ่ายก็ได้เข้าไปเก็บฝักต้นโกงกางเพื่อนำไปปักชำและเพาะต่อไป

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกงานสถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่7 วันที่4ความเห็น (0)