ฝึกงานวันที่2

                ในวันนี้ (2 สิงหาคม 2560) เวลา 09.30 น. คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนยอแซฟอุปถัมป์ สามพราน จำนวน 100 คน  ได้เข้ามาจัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลน  ณ วัดคลองโคน ต.คลองโคน อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม  โดยกิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์จัดขึ้นเพื่อให้เด็กนักเรียนเยาวชนรุ่นหลังได้ตระหนักเห็นถึงความสำคัญของระบบนิเวศน์ของป่าชายเลนว่ามีประโยชน์อย่างไรต่อสังคม

                โดยในกิจกรรมครั้งนี้ก็ได้ให้นักเรียนไปปลูกป่ายเลนโดยใช้ต้นโกงกางจากสถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่7 และให้ครูและนักเรียนนั่งเรือชมบรรยากาศและชมวิถีชีวิตชาวบ้านการประกอบอาชีพประมงและเดินทางกลับในช่วงเที่ยงของวัน

                  ส่วนในช่วงบ่ายของวันนี้นั้นหัวหน้าสถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่7 ได้เข้ามา ณ สำนักงานสถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่7 เพื่อเข้ามาประชุมและหารือเกี่ยวกับกิจกรรมที่ทางหน่วยมีส่วนรับผิดชอบที่กำลังจะจัดขึ้นภายในสัปดาห์หน้า ว่าจะมีการแบ่งหน้าที่กันอย่างไร และใครจะรับผิดชอบส่วนไหนอย่างไร 

                 


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกงานสถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่7สมุทรสงคราม วันที่2ความเห็น (0)