ฝึกงานวันที่1 (1 สิงหาคม 2560)

ในช่วงเช้าของที่ 1 สิงหาคม 2560 ได้มีการจัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลน ณ วัดคลองโคน ต.คลองโคน อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม โดยเป็นกิจกรรมขององค์กรสันติภาพของประเทศสหรัฐอเมริกา และให้เด็กนักเรียนจากโรงเรียนวัดธรรมประสิทธิ์พร้อมด้วยผู้อำนวยการ ครูและนักเรียนจำนวน 30 คน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย และทางสถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่7 ได้เป็นผู้ประสานในเรื่องของต้นกล้าโกงกางและเรือที่จะพาคณะครูและนักเรียน ชาวต่างจากองค์กรสันติภาพ โดยจะมีกิจกรรมล่องเรือชมทัศยภาพทางทะเลคลองโคน จ.สมุทรสงคราม และร่วมรับประทานอาหารกลางวัน และแยกย้ายกันกลับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน อบรมก่อนออกฝึกงาน 19-21 กรกฎาคม 2560ความเห็น (0)