วันสิ้นโลก يوم الآخيره The Doomsday

بسم لله الرحمان الرحيم

วันสิ้นโลก

يوم الآخيره

The Doomsday

               ในวันสิ้นโลกจะมีการเป่าสังข์ดังทั่วโลก โดยมะลาอิกะห์อิสรอฟีล (مللإكة اسرفيل) อัลลอฮ์จะเป็นผู้สอบสวน ทุกๆคน ว่าทำละหมาดมากน้อยเพียงไร ทำความดีอื่นๆอะไรบ้าง ถึงแม้ความดีที่ทำจะเล็กน้อยเพียงเท่าเมล็ดผักกาด อัลลอฮุก็จะนำมทันมาพิจารณาให้ผลกรรมดีนั้น พระองค์จะปกป้องผู้ที่ศรัธทาต่อพระองค์ด้วยความบริสุทธิ์ใจและไม่ทำชิริก (การนำสิ่งหนึ่งสิ่งใดมาเป็นภาคีต่อพระองค์) วันสิ้นโลก จะมีอุกกาบาตและรังสีความร้อนต่างๆ จากดวงอาทิตย์แผดเผาผิวหนังมนุษย์ไหม้เกรียม ฝุ่นควันของเศษหินเศษดินถาโถมลงมาบนพื้นปฐพี มุสลิมที่อิหม่านต่ออัลลอฮุทุกคนจะสิ้นชีวิตกันก่อนด้วยความเมตตาจากอัลลอฮฺ เหลือแต่ผู้ปฏิเสธศรัทธาและพวกมุชริกีนที่ไม่ได้ความเมตตา ได้พบกับความร้อนแผดเผาทุกข์ทรมานอย่างสาหัส

ปัจจุบันโลกของเรามีความเปลี่ยนแปลงมากมาย ไม่ว่าจะเป็นด้านเทคโนโลยี วิวัฒนาการทางด้านต่างๆ มีความเจริญก้าวหน้า ในขณะเดียวกันก็มีปรากฏการณ์ทางธรรมชาติเกิดขึ้นด้วย เช่น ภัยธรรมชาติที่ตอนนี้ทั่วโลกต่างประสบปัญหา ตั้งแต่ แผ่นดินไหว พายุ อุทกภัย วาทะภัย หรืออัคคีภัย ฯลฯ สิ่งเหล่านี้ สอนเตือนเราให้พึงตระหนักกันไว้บ้าง ว่าถ้าวันหนึ่งวันใดโลกนี้ต้องดับสลาย ก่อนที่เราจะสิ้นลมหายใจนั้น ได้ทำอะมั้ลอิบาดะห์กันเพียงพอหรือไม่

    การเกิดขึ้นวันกิยามัตไม่มีผู้ใดสามารถล่วงรู้ได้นอกจากอัลลอฮ์ (ซบ.) เท่านั้น ดังที่พระองค์ได้ตรัสในอัลกุรอาน ความว่า “มีผู้คนถามเจ้าเกี่ยวกับยามอวสาน จงกล่าวเถิด(มุฮัมมหมัด) แท้จริงความรู้ในเรื่องนั้น อยู่ ณ ที่อัลลอฮ์และอะไรเล่าจะทำให้เจ้ารู้ได้ บางทียามอวสานนั้นอยู่ใกล้นี่เอง” (อัล-อะหฺซาบ : 63)

ในวันสิ้นโลก

    - จะบังเกิดควันสีดำแผ่ปกคลุมทั่วโลก

    - จะมี อสูรกาย ที่ชื่อว่า ยุ มะยุด ที่ถูกกักขังอยู่ใต้พื้นโลกด้วย ผนังหนาที่เป็นทองแดงและไฟ ครั้นสิ่งกักกันถูกแตกออก มันจะขึ้นมาล่อลวงไล่เข่นฆ่ามนุษย์

    - ดวงอาทิตย์จะขึ้นทางทิศตะวันตก

    - จะมีสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่ง สามารถพูดคุยกับมนุษย์ได้

โลกจะยังไม่ถึงกาลอวสานจนกว่า

    - ผู้หญิงมีจำนวนมากกว่าผู้ชาย ผู้ชายมีจำนวนลดน้อยลง

    - ยาจกในวันนี้ สามารถสร้างตึกสูงใหญ่ในวันหน้า

    - เวลาสั้นลงน้อยกว่าเดิม เวลาผ่านไปอย่างรวดเร็ว

    - บ่าว ให้กำเนิดบุตร ที่จะมาเป็นเจ้านายในอนาคต

    - จะมีการพบภูเขาทองคำ แล้วพากันแก่งแย่งมาเป็นของตน

    - เสื้อผ้าอาภรที่สวมใส่ ในเวลาเช้า จะถูกเปลี่ยนในเวลาสาย เสื้อผ้าอาภรที่สวมใส่ในเวลาสาย จะถูกเปลี่ยนในเวลาเย็น เสื้อผ้าที่ถูกใส่ในเวลาเย็นจะถูกเปลี่ยนในเวลาก่อนนอน

    - พวกผู้หญิงจะสวมใส่เสื้อกันหนาว ที่ดูเหมือนไม่สวมใส่อะไรเลย

    - พวกมนุษย์หลงเชื่อ สิ่งที่เห็นในชั้นฟ้าและอวกาศ ว่ามันเป็นความจริง

    - ความไว้วางใจจะไม่มีในหมู่มนุษย์

    - แผ่นดินไหวทางทิศ ตะวันตก แผ่นดินไหวทางทิศตะวันออก

สัญญาณวันสิ้นโลก สัญญาณย่อย ได้แก่ 

1. แผ่นดินไหวจะมีมาก 

2. ลมพายุจะรุนแรง 

3. ความตายจะดาษดื่น (จากโรคร้าย) 

4. มนุษย์จะแข่งขันประดับประดามัสยิด 

5. คนโกหกจะได้รับความเชื่อถือ คนพูดจริงกลับถูกมองว่าโกหก 

6. คนทุจริตจะปลอดภัย คนไว้วางใจได้กลับถูกบิดพริ้ว 

7. การผิดประเวณี (ซินา) จะดาษดื่น 

8. สุรา ดอกเบี้ย เป็นสิ่งอนุมัติ 

9. ในมัสยิดมีเสียงอึกทึก 

10. คนรุ่นหลังจะประณามคนรุ่นก่อน 

11. ความวุ่นวายจะเกิดขึ้นทุกหัวระแหง 

12. ผู้ใหญ่จะรับใช้เด็ก 

13. อุตริกรรม (บิดอะห์) จะปรากฎชัด 

14. ความอายจะน้อยลง 

15. สตรีจะประพฤติตัวเหมือนบุรุษ ส่วนบุรุษจะประพฤติตัวเหมือนสตรี 

16. สตรีจะนุ่งน้อยห่มน้อย 

17. ผู้ทุจริตได้รับการช่วยเหลือ ผู้ถูกละเมิดกลับถูกทอดทิ้ง 

18. ผู้คนจะอ่านอัลกุรอานกันเพียงลิ้น (ขาดการกฏิบัติตาม) 

19. การนินทาให้ร้ายจะมีมาก 

20. การสาบานด้วยสิ่งอื่นจากอัลเลาะห์จะมีมาก 

21. การหย่าร้างเกิดขึ้นมาก 

22. ความชั่วช้าเลวทราบจะปรากฎชัด 

23. มนุษย์จะปฏิบัติตามอารมณ์กิเลสและตัณหา 

24. บุรุษจะถูกทำลาย เพราะทรัพย์สินเป็นเหตุ 

25. มนุษย์จะตัดขาดญาติมิตร 

26. สมาธิของคนละหมาดจะหายไป 

27. ประชาชาติจะแตกออกเป็น 70 กว่าจำพวก 

28. วันและเวลาจะสั้นลง จนกระทั่งหนึ่งปีเสมือนหนึ่งเดือน และหนึ่งเดือนเสมือนหนึ่งสัปดาห์ และหนึ่งสัปดาห์เหมือนหนึ่งวัน 

29. การแต่งงานเกิดขึ้น เพราะสมบัติเป็นเหตุ 

30. เรื่องราวของมนุษย์ ล้วนเป็นความโลภโมโทสัน 

31. การตลาดจะฝืดเคือง 

32. การให้เกียรติจะน้อยลง แต่การเหยียดหยามจะมากขึ้น 

33. ความรับผิดชอบจะหายไป ความวุ่นวายสับสนจะแทนที่ 

34. ศาสนาจะถูกซื้อขายด้วยวัตถุทางโลก (ดุนยา) 

35. หัวใจมนุษย์หมดสิ้นจากความดี 

36. ทานบังคับ (ซะกาต) ถูกนำมาจำหน่ายค่าแรงและถูกมอบให้แก่ผู้ไม่มีสิทธิรับ 

37. บุรุษจะฆ่ากันโดยไร้เหตุผล 

38. ความรู้จะถูกเก็บ คนโง่จะขึ้นแสดงธรรม (บนมิมบัร) 

39. เด็กที่เกิดจากการผิดประเวณีจะมีมาก 

40. คนที่มีลูกหลานต้องโศกเศร้า เพราะการเนรคุณ 

41. สตรีจะทำหน้าที่แทนบุรุษ 

42. เด็กจะไม่ให้เกียรติผู้ใหญ่ ผู้ใหญ่จะไม่เมตตาเด็ก 

43. ความบริสุทธิ์จะหายไปจากการงาน 

44. คนชั่วจะภูมิใจ และโอ้อวดความชั่วของตน 

45. การพนันจะมีมาก 

46. ผู้บริสุทธิ์จะถูกฆ่าเป็นการล้างแค้น (ไม่ใช่การรับใช้ชาติ) 

47. มนุษย์จะถูกเรียกร้องสู่ขุมนรก และหันเหออกจากการภักดีต่ออัลเลาะห์ตาอาลา

ส่วนสัญญาณวันิส้นโลก สัญญาณใหญ่ ได้แก่

1. อิหม่ามมะห์ดีปรากฎตัว

2. ดัจญ้าลเผยโฉม ยักษ์ชั่วร้าย

3. ท่านศาสดาอีซาจะถูกส่งลงมาสู่โลกอีกครั้งหนึ่ง

4. ยะญูดและมะญูด พังกำแพงทะลุออกมาได้

5. มีสัตว์ประหลาดออกมาจากแผ่นดิน

6. ดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันตก

7. มีหมอกควันเกิดขึ้นเต็มแผ่นดิน

8. เกิดไฟประลัยกัลป์ออกมาขับไล่ผู้คนไปรวม ณ ชุมนุมสถาน

9. อัลกุรอาน และความรู้ถูกเก็บ (โดยการล้มตายของบรรดาผู้รู้)


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน easyreadความเห็น (0)