(174) โลกไม่เคยว่างเว้นจากความขัดแย้ง

Ka-Poom
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

(174)

วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน

ภารกิจและกิจกรรมที่ทำในวันนี้;

ตื่นเช้าวันนี้มีความอิ่มในใจ แม่เตรียมอาหารเพื่อให้นำไปที่วัด การค้ำจุนให้แม่ได้ทำอาหารถวายพระทุกวันเป็นสิ่งที่สะท้อนถึงอิทธิบาทสี่ที่แม่มีและได้ลงมือ บทบาทของตัวเองคือ ทำหน้าที่เป็นสะพานบุญ

ภารกิจการทำงานวันนี้ยังคงคลุกอยู่กับงานบทความ stroke การทำงานหลากหลายทำให้เราได้ฝึกละอัตตาตัวตน และไม่จำเป็นต้องเป็นเจ้าของผลงานใดๆ ทั้งสิ้น


ข้อปฏิบัติในชีวิต;

- สวดมนต์ทำวัตรเช้า

- เตรียมอาหารถวายพระ

- นั่งสมาธิภาวนา /เดินจงกลม

- เขียนถอดบทเรียนใคร่ครวญในตนเอง

- ศึกษาธรรมะจากการฟังเทศน์

- สวดมนต์ทำวัตรเย็น


สิ่งที่ได้เรียนรู้และคุณค่าที่เกิดขึ้นในชีวิต;

ชุดที่ 1 สะท้อนภาพ UC

https://m.youtube.com/watch?v=kKlAiRRH3DE&feature=youtu.be


สะท้อนภาพ (Self-Reflection) ในตนเองเพื่อทำความเข้าใจเรื่องระบบหลักประกันสุขภาพ จากอยู่ในหลุมดำของความไม่รู้ ไปสู่ความสว่างชัดเพื่อก่อเกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้น


#KMUC

#Noteความคิด

#หลักประกันสุขภาพ


ที่มา ; พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพ 2545 http://ebook.dreamnolimit.com/nhso/003/


บทธรรมที่ได้ศึกษา;

   วันนี้ฟังธรรมบทเรื่องเหมือนปาธุรีทวนลม(นายพรานสุนัขชื่อโกกะ)


"โลกไม่เคยว่างเว้นจากความขัดแย้ง ผู้นำมีอำนาจมากกว่า หากไม่มีผลประโยชน์ก็ดูเหมือนจะสงบ แต่เมื่อมีเรื่องผลประโยชน์ขัดแย้ง อีกฝ่ายก็ย่อมอยากทำให้อีกฝ่ายย่อยยับ"


"เมื่อโลกเปลี่ยนแปลงความต้องการของมนุษย์ก็ไม่มีที่สิ้นสุดมีแต่เพิ่มมากขึ้น แต่แทบไม่มีการอบรมขัดเกลาจิตใจให้สะอาด ขัดเกลาจิตใจให้ปราณีต" 


"การได้รับการศึกษาเพียงอย่างเดียวไม่ช่วยให้ลดความเห็นแก่ตัว คนที่เห็นประโยชน์ส่วนตนคือคนที่ขาดแคลนธรรมในใจ โลกจึงควรให้มีการอบรมจิตใจ สร้างสำนึกให้เกิดความรับผิดชอบต่อสังคม"


"ต้องช่วยมนุษย์ให้สะอาดบริสุทธิ์ ด้วยให้การศึกษาที่ดีร่วมกับการมีจิตใจเข้มแข็ง โลกจึงคลายออกจากความทุกข์ได้"


ที่มา: ธรรมะบรรยายตอนพระธรรมบท จากข้อความบางตอน


23-06-2560


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน In Mindความเห็น (1)

sr
IP: xxx.68.208.142
เขียนเมื่อ 

It seems that we have a lot to do to promote "social and environmental responsibility" against the background greed and self-interst. Can Buddhists reach up and turn the balance to the better side?