(169) Review เรื่องหลักประกันสุขภาพ

Ka-Poom
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

(169)

วันอาทิตย์ที่ 18 มิถุนายน

ภารกิจและกิจกรรมที่ทำในวันนี้;

ปฏิบัติกิจส่วนตัว หลังรับข้าวเสร็จนั่งทำงาน ส่วนใหญ่จะเป็นการทำ literature review มากกว่าโดยมีเป้าหมายเพื่อให้ตกผลึกความคิดและลงมือเขียน

เวลาที่ความคิดสุกงอมมากพอ สิ่งที่เราเข้าใจจะพลั่งพลูออกมา และขมวดทุกอย่างให้จบลงกระดาษแผ่นเดียว ถ้าอยากขยายความก็ใส่รายละเอียดที่ละส่วน

ข้อปฏิบัติในชีวิต;

- สวดมนต์ทำวัตรเช้า

- เตรียมอาหารถวายพระ

- นั่งสมาธิภาวนา เดินจงกลม

- เขียนถอดบทเรียนใคร่ครวญในตนเอง

- ศึกษาธรรมะจากการฟังเทศน์

- ทำวัตรเย็น

นั่งสมาธิภาวนาสลับกับการทำงาน ทดลองวิธีนี้ได้ผลเมื่อต้องทำงานเร่งด่วนหรือต้องการสะสางงานให้แล้วเสร็จ

สิ่งที่ได้เรียนรู้และคุณค่าที่เกิดขึ้นในชีวิต;

ทำความเข้าใจแนวคิดเรื่องระบบหลักประกันสุขภาพ ถ้าตัดปัจจัยอื่นๆ ออกจะเห็นว่าผู้พัฒนาแนวคิดนี้ขึ้นมา มีเมตตาและความกรุณาต่อความทุกข์ของผู้อื่นอย่างยิ่ง

ที่มา

กำลังทำความเข้าใจเรื่องนี้ "บัตรทอง"

และแนวคิดเรื่อง ระบบหลักประกันสุขภาพ กับการทำงานของบุคคลทางด้านสุขภาพ และการเกิดสุขภาวะที่ดีของประชาชน จากการเข้าถึงระบบบริการอย่างเป็นธรรมและได้รับความช่วยเหลือทางการเงินในการจ่ายค่ารักษาพยาบาล

ความรู้สึกของคนทำงานที่ดูแลผู้ป่วย CKD และไม่ยอมจำนนต่อความทุกข์ยากจากการทำงาน นำเครื่องมือ R2R มาพัฒนาแก้ไข Gapๆต่างๆ เพื่อให้ผู้ป่วยได้เข้าถึงระบบบริการ...

...

"ค่ะอาจารย์ถึงแม้มีค่าล้างไตแล้วที่สปสช.จ่ายแต่ไม่มีค่ารถเดินทางมารพ.แค่เดือนละครั้งอาหารเฉพาะโรคไตที่แนะนำก็ยากขอให้มีกินก็พอพยาบาลฟังได้แต่จุกคอตีบตันพูดอะไรไม่ได้พูดไม่ออกค่ะ"

"หลายครั้งที่น้องๆพยาบาลห้องไตต้องออกค่ารถให้คนไข้และที่ทำกันถ้ารวมเงินกันได้คือซื้อข้าวสารและไข่ไก่ให้ไปวันที่มารพ."

"เคยจะเก็บข้อมูลค่ะอาจารย์ในรายที่ผลอัลบูมินในเลือดต่ำโดยการให้ไข่ไก่ไปกินที่บ้าน ผลคือทำไม่ได้เพราะคนไข้เอาไปแล้วลูกอยู่ชั้นประถมกลับรร.มาก็มาทอดไข่แม่กินเพราะไม่มีกับข้าวค่ะ"

...

#Noteความคิด

#หลักประกันสุขภาพ

#SynthesisMetaR2RtoPolicyBrife

ที่มา https://www.facebook.com/nipaporn.lakornwong/posts...

และ https://www.facebook.com/nipaporn.lakornwong/posts...

บทธรรมที่ได้ศึกษา;

สัจจะ หมายถึง ความจริงใจ ความชื่อตรง ในการประพฤติด้วยกาย คือ การกระทำ และการประพฤติด้วยวาจา คือ การพูด และการประพฤติด้วยใจ คือ ความนึกคิด ด้วยความจริง ไม่มีสิ่งแอบแฝงเพื่อวัตถุประสงค์อื่นแก่ตนเอง เช่นนี้เรียกว่า มีความจริงใจ หรือ สัจจะ

#Noteเตือนตนเอง

#นิสัยวาสนาบารมีธรรม

จิตแต่ละดวงๆ เหมือน "ถังขยะ" ที่สั่งสมความดีความชั่ว ศีล สมาธิ ปัญญา มาไม่เสมอกัน จึงยังผลให้นิสัยวาสนาบารมีธรรมของคนเรานั้น สูงต่ำไม่เท่าเทียมกัน ดังนั้นจิตแต่ละดวงๆ จึงถึงพระนิพพานได้ช้าเร็วต่างกันเป็นธรรมดา

#Noteเตือนตนเอง

18-06-2560
บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน In Mindความเห็น (0)