​(165) บอกตนเองว่า "ฝึกฝนต่อไป"

Ka-Poom
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

(165)

วันพุธที่ 14 มิถุนายน

ภารกิจและกิจกรรมที่ทำในวันนี้;

เป็นวันที่ดีอีกหนึ่งวัน ยังคงพักที่เดิม คือ ภูเขางามรีสอร์ท แต่หลังรับข้าวเสร็จก็ต้องออกเดินทางไปคณะแพทย์ มศว.องครักษ์ การมารอบนี้ได้พี่กุ้งดูแลตลอดสองสามวัน รู้สึกเป็นพระคุณอย่างยิ่ง การได้เดินทางร่วมกันทำให้เรามีบทสนทนากันตลอด หลากหลายอารมณ์ และที่ชอบที่สุดคือ พี่กุ้งมักจะเกิดไอเดียเจ๋งๆ ให้ได้ยินดีด้วยเสมอ

การเดินทางจากที่พักมาคณะแพทย์ฯ หลงทางทำให้เสียเวลานาน กว่าจะมาถึงที่ห้องประชุมได้ดำเนินการไปสักพักแล้ว สองวันนี้ได้เจอท่าน อ.นพ.ชลอ ศานติวรางคณา ผอ.สปสช.เขต4 ท่านเคยอยู่ยโสธรหลายปีมากๆ และสร้างคุณูปการที่เป็นประโยชน์มากมายแก่ยโสธร ที่เห็นชัดเจนคือ การวางรากฐานการแพทย์ทางเลือกร่วมกับการแพทย์แผนปัจจุบันให้กับโรงพยาบาลกุดชุม จังหวัดยโสธรจนสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน

ภารกิจการทำงานวันนี้ร่วมเป็นผู้ทำหน้าที่สะท้อนคิด reflection กับ ท่าน ผศ.ดร.วรรณี หรือในกลุ่ม R2R Education แพร่ท่านจะเป็นพี่ใหญ่ในตระกูลคำ(เป็นความประทับใจในมุมละไมของอาจารย์ทุกท่านนำมาสู่การสร้างความผูกพันนอกเหนืองานวิชาการ

การนั่งฟังเรื่องอะไรบางอย่าง แล้วฝึกตนเองว่า เราจะจับต้อง information นี้ไปใช้ได้อย่างไร จึงจะทำให้การฟังตกผลึกมากขึ้น

ข้อปฏิบัติในชีวิต;

- สวดมนต์ทำวัตรเช้า

- เตรียมอาหารถวายพระ

- นั่งสมาธิภาวนา เดินจงกลม

- เขียนถอดบทเรียนใคร่ครวญในตนเอง

- ศึกษาธรรมะจากการฟังเทศน์

- ทำวัตรเย็น

วันนี้คล้ายกับเมื่อวาน ข้อวัตรปฏิบัติไม่ได้ทำเป็นกิจลักษณะ เพราะถูกกระทบด้วยวิถีการทำงาน

สิ่งที่ได้เรียนรู้และคุณค่าที่เกิดขึ้นในชีวิต;

"ถูกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไป" การที่ได้เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องราวสถานการณ์ต่างๆ ไม่ว่าจะมีพลังบวกหรือลบ ให้ใคร่ครวญพิจารณาในตนเองว่า เรากำลังเรียนรู้เรื่องอะไร สภาวะในใจของเราเป็นอย่างไร

ความตื่นรู้และเบิกบากจะทำให้เราสามารถเก็บรายละเอียดและทำความเข้าใจต่อสิ่งต่างๆ ได้ดี พร้อมบอกตนเองว่า "ฝึกฝนต่อไป"

บทธรรมที่ได้ศึกษา;

“บุคคลผู้ไม่ประมาท มีชีวิตอยู่เพียงวันเดียว ย่อมประเสริฐกว่าบุคคลที่มีอายุเป็นร้อยปี ที่เป็นอยู่ด้วยความประมาท”

พุทธพจน์

#Noteเตือนตนเอง

14-06-2560
บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน In Mindความเห็น (0)