โครงการสร้างสถานธรรม "สันติสุขธรรมสถาน" มูลนิธิสหธรรมิกชน

  ติดต่อ

โครงการสร้างสถานธรรม "สันติสุขธรรมสถาน" มูลนิธิสหธรรมิกชน

มูลนิธิสหธรรมิกชน ได้ดำเนินการวางแผนกับทางสถาปนิกเพื่อออกแบบโครงสร้างอาคารเพื่อใช้เป็นสถานธรรมในการฝึกอบรมสรรพศาสตร์เพื่อการตื่นรู้ ทั้งในด้านศาสนา ปรัชญา จิตวิทยา โยคะ ฯลฯ โดยเน้นหลักฆราวาสธรรม 4 เพื่อนำไปใช้ในเชิงปฏิบัติในการประกอบสัมมาอาชีพ ใช้ชีวิตให้มีความสุข และเพื่อเป็นฐานคุณธรรม จริยธรรม และศีลธรรมในระดับที่สูงยิ่งๆ ขึ้นไป

มูลนิธิสหธรรมิกชน ได้เริ่มจัดคอร์สอบรมให้กับประชาชนฟรี โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ มีการจัดอบรมเดือนละ 1 ครั้ง โดยทีมวิทยากรที่มากด้วยประสบการณ์ในด้านต่างๆ และมีการนิมนต์พ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่มีความเข้าใจในวิถีโลกวิถีธรรม เข้ามาบรรยายเพื่อเสริมและประสานร่วมวิทยากรฆราวาสฝ่ายฆราวาส

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจและศรัทธา ต้องการร่วมบริจาคเงินในโครงการสร้างสถานธรรม "สันติสุขธรรมสถาน" มูลนิธิสหธรรมิกชน เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการสร้างคนในสังคมให้มีคุณภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม และศีลธรรม สามารถบริจาคเข้ามาได้ที่

บัญชีมูลนิธิสหธรรมิกชน เพื่อ สร้างสถานธรรมและสร้างพระพุทธรูป

ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาลาดพร้าวซอย 10

เลขที่บัญชี 047-260457-9 บัญชีอออมทรัพย์

กรุณาส่งหลักฐานการโอนหรือแจ้งรายละเอียดมาที่ 063-8900999

Email [email protected]

Facebook : https://www.facebook.com/pg/SHDMFoundation/photos/...


ขออธิษฐานบารมีแห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและเหล่าโพธิสัตว์ทั่วจักรวาล อนันตจักวาล จงแผ่รัศมีแห่งธรรม เพื่อให้ผู้มีจิตศรัทธามีธรรมเป็นที่ตั้ง มีธรรมเป็นเป้าหมาย ทำสิ่งใดสำเร็จด้วยธรรม ขอพลวัตน์ปัจจัยแห่งบุญจงหนุนนำให้ท่านได้มาซึ่งลาภ ยศ ตำแหน่ง บริวาร เกียรติในระดับผู้รับและผู้ให้ การได้สรรเสริญ อารมณ์ที่เป็นสุข และได้กัลยาณมิตรที่ดีที่ช่วยเกื้อหนุนให้ท่านและครอบครัวจงประสบที่สุดแห่งธรรมทั้งในภพนี้และสัมปรายภพด้วยเทอญ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน มูลนิธิสหธรรมิกชน

หมายเลขบันทึก: 629896, เขียน: , แก้ไข, 2017-06-16 14:16:07+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #มูลนิธิสหธรรมิกชน#​โครงการสร้างสถานธรรม#สันติสุขธรรมสถาน

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)