โครงการสร้างพระมูลนิธิสหธรรมิกชน

โครงการสร้างพระ มูลนิธิสหธรรมิกชน

มูลนิธิสหธรรมิกชนได้ดำเนินการสร้างพระประธาน นามว่า "พระพุทธชัยมงคลมหาจักรพรรดินาถ" เป็นพระปางนาคปรก ดำเนินการสร้างโดยมอบหมายให้ท่านอาจารย์สุรินทร์ ศิลปินแห่งชาติ เป็นผู้ออกแบบ ทำโครงสร้างในแต่ละส่วน ประกอบร่าง และขึ้นรูปด้วยขี้ผึ้ง พร้อมทั้งเก็บรายละเอียดองค์พระหลังจากเสร็จพิธีเททองหล่อพระ เมื่อแล้วเสร็จจะนำไปประดิษฐาน ณ ศาลาหอพระ ในสถานธรรมมูลนิธิสหธรรมิกชน ที่ ต.รางสาลี่ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี เพื่อเป็นพุทธบูชา และ อุทิศถวายพระราชกุศลแด่บูรพมหากษัตราธิราชทุกพระองค์

ทั้งนี้ ผู้มีความสนใจและมีจิตศรัทธา สามารถบริจาคเงินสร้างพระและสถานธรรมสหธรรมิกชนได้ที่

บัญชีมูลนิธิสหธรรมิกชน เพื่อ สร้างสถานธรรมและสร้างพระพุทธรูป

ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาลาดพร้าวซอย 10

เลขที่บัญชี 047-260457-9 บัญชีอออมทรัพย์

กรุณาส่งหลักฐานการโอนหรือแจ้งรายละเอียดมาที่ 063-8900999

Email [email protected]

Facebook : https://www.facebook.com/pg/SHDMFoundation/photos/...


ขณะนี้องค์พระอยู่ในขั้นตอนของการเก็บรายละเอียดองค์พระ หลังจากเสร็จสิ้นพิธีเททองหล่อพระ เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา ณ โรงหล่อปฏิมากรรมประทานพร อาจารย์สุรินทร์ (ศิลปินแห่งชาติ) อ.สามพราน จ.นครปฐมขออธิษฐานบารมีแห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและเหล่าโพธิสัตว์ทั่วจักรวาล อนันตจักวาล จงแผ่รัศมีแห่งธรรม เพื่อให้ผู้มีจิตศรัทธามีธรรมเป็นที่ตั้ง มีธรรมเป็นเป้าหมาย ทำสิ่งใดสำเร็จด้วยธรรม ขอพลวัตน์ปัจจัยแห่งบุญจงหนุนนำให้ท่านได้มาซึ่งลาภ ยศ ตำแหน่ง บริวาร เกียรติในระดับผู้รับและผู้ให้ การได้สรรเสริญ อารมณ์ที่เป็นสุข และได้กัลยาณมิตรที่ดีที่ช่วยเกื้อหนุนให้ท่านและครอบครัวจงประสบที่สุดแห่งธรรมทั้งในภพนี้และสัมปรายภพด้วยเทอญ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน มูลนิธิสหธรรมิกชนความเห็น (0)