ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในฐานะปรัชญาจริยะหลังนวยุค

  ติดต่อ

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในฐานะปรัชญาจริยะหลังนวยุค

เรียบเรียงโดย ดร.เมธา หริมเทพาธิป


อเนก สุวรรณบัณฑิต สรุปไว้ว่า คุณลักษณะอย่างหลังนวยุคของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในฐานะปรัชญาจริยะนั้นคือการเปิดโอกาสให้มีการตีความเพื่อวิเคราะห์ความหมายก่อนที่จะกำหนดปัญหาและคำตอบในปรัชญา (philosophical analysis) โดยแต่ละฝ่ายต่างก็มีระบบมาตรฐานของตนเองสำหรับตัดสินใจเลือกความหมายในแต่ละครั้งซึ่งสามารถปรับปรุงให้ดีขึ้นไปเรื่อยๆ การไม่ปิดกั้นการตีความและกระตุ้นเตือนให้พัฒนาสำนึกมโนธรรมที่สามารถตัดสินใจเลือกวิถีในการปฏิบัติได้อย่างมีวิจารณญาณได้ชี้เป้าหมายอยู่ที่เกณฑ์กำกับความประพฤติดี เพื่อให้ได้เป้าหมายของชีวิตคือความสุข การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่มั่นคงและยั่งยืน โดยชี้ชวนในส่วนที่คนส่วนมากในสังคมยังยึดถืออยู่เป็นจุดร่วม ถือเป็นหลักการที่ดี โดยใช้ “ความพอเพียง” เป็นหลักการร่วม และชี้แนวทางในการปฏิบัติที่เน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นไปเรื่อยๆ อย่างเหมาะสม ผู้วิจัยมั่นใจต่อทรรศนะว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานคำอธิบายเพื่อให้ประชาชนได้เข้าใจปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและปฏิบัติตามด้วยการประพฤติดีโดยมีองค์ประกอบคุณธรรมครบถ้วนทั้ง 4 ด้าน คือ รอบคอบรอบรู้ กล้าหาญ พอเพียงและดูแล หากแต่ทรงใช้ภาษาสามัญอันทำให้นักวิชาการและนักทฤษฎีสังคมพิจารณาได้ง่ายเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ด้วยพลังแห่งการสร้างสรรค์ พลังแห่งการปรับตัว พลังแห่งการร่วมมือและพลังแห่งการแสวงหาซึ่งสอดคล้องกับปรัชญาหลังนวยุคสายกลาง โดยไม่จำกัดวิถีในการบรรลุเป้าหมาย มีลักษณะประพฤติดีอย่างมีเหตุผลในเชิงรุก (proactive) และมีเป้าหมายสูงสุดในระดับปรัชญาไว้เป็นสำคัญคือ การมีความสุขแท้ (authentic happiness) นั่นเอง (กีรติ บุญเจือ และคณะ, 2558, หน้า 82)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

หมายเลขบันทึก: 629886, เขียน: , แก้ไข, 2017-06-16 11:03:53+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง#ปรัชญาจริยะหลังนวยุค

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)