ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในฐานะปรัชญาจริยะหลังนวยุค

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในฐานะปรัชญาจริยะหลังนวยุค

เรียบเรียงโดย ดร.เมธา หริมเทพาธิป


อเนก สุวรรณบัณฑิต สรุปไว้ว่าคุณลักษณะอย่างหลังนวยุคของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในฐานะปรัชญาจริยะนั้นคือการเปิดโอกาสให้มีการตีความเพื่อวิเคราะห์ความหมายก่อนที่จะกำหนดปัญหาและคำตอบในปรัชญา (philosophical analysis) โดยแต่ละฝ่ายต่างก็มีระบบมาตรฐานของตนเองสำหรับตัดสินใจเลือกความหมายในแต่ละครั้งซึ่งสามารถปรับปรุงให้ดีขึ้นไปเรื่อยๆการไม่ปิดกั้นการตีความและกระตุ้นเตือนให้พัฒนาสำนึกมโนธรรมที่สามารถตัดสินใจเลือกวิถีในการปฏิบัติได้อย่างมีวิจารณญาณได้ชี้เป้าหมายอยู่ที่เกณฑ์กำกับความประพฤติดีเพื่อให้ได้เป้าหมายของชีวิตคือความสุข การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่มั่นคงและยั่งยืน โดยชี้ชวนในส่วนที่คนส่วนมากในสังคมยังยึดถืออยู่เป็นจุดร่วมถือเป็นหลักการที่ดี โดยใช้ “ความพอเพียง” เป็นหลักการร่วมและชี้แนวทางในการปฏิบัติที่เน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นไปเรื่อยๆอย่างเหมาะสม ผู้วิจัยมั่นใจต่อทรรศนะว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานคำอธิบายเพื่อให้ประชาชนได้เข้าใจปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและปฏิบัติตามด้วยการประพฤติดีโดยมีองค์ประกอบคุณธรรมครบถ้วนทั้ง 4 ด้าน คือ รอบคอบรอบรู้ กล้าหาญ พอเพียงและดูแล หากแต่ทรงใช้ภาษาสามัญอันทำให้นักวิชาการและนักทฤษฎีสังคมพิจารณาได้ง่ายเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ด้วยพลังแห่งการสร้างสรรค์พลังแห่งการปรับตัว พลังแห่งการร่วมมือและพลังแห่งการแสวงหาซึ่งสอดคล้องกับปรัชญาหลังนวยุคสายกลางโดยไม่จำกัดวิถีในการบรรลุเป้าหมาย มีลักษณะประพฤติดีอย่างมีเหตุผลในเชิงรุก (proactive) และมีเป้าหมายสูงสุดในระดับปรัชญาไว้เป็นสำคัญคือการมีความสุขแท้ (authentic happiness) นั่นเอง (กีรติ บุญเจือ และคณะ, 2558, หน้า 82)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

คำสำคัญ (Tags)#ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง#ปรัชญาจริยะหลังนวยุค

หมายเลขบันทึก: 629886, เขียน: 16 Jun 2017 @ 11:02 (), แก้ไข: 08 Mar 2018 @ 20:13 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)