ทฤษฎีการให้คำปรึกษาแบบเกสตัสท์ เพิร์ลล์

ทฤษฎีการให้คำปรึกษาแบบเกสตัสท์ เพิร์ลล์

เรียบเรียงโดย ดร.เมธา หริมเทพาธิป


ทรรศนะเกี่ยวกับธรรมชาติมนุษย์ของทฤษฎีการให้คำปรึกษาแบบเกสตัสท์ เพิร์ลล์ มีสาระสำคัญ ดังนี้ (Corey, 1996, pp. 224-225)

1) มนุษย์มีเสรีภาพที่จะเลือกตัดสินใจด้วยตนเอง ขณะเดียวกันก็สามารถรับผิดชอบต่อพฤติกรรมต่างๆ ของตนเองได้

2) มนุษย์สามารถที่จะเป็นอิสระจากอดีตที่ไร้สาระ และมีชีวิตอยู่อย่างสมบูรณ์กับเหตุการณ์ในปัจจุบัน

3) มนุษย์พยายามต่อสู้และแสวงหาหนทางชีวิต เรียนรู้ที่จะรับผิดชอบในสิ่งที่คิด รู้สึก และกระทำลงไป เป็นในสิ่งที่ตัวเองเป็นอยู่ ณ ปัจจุบัน มากกว่าพยายามที่จะเป็นในสิ่งที่ควรเป็น สามารถสร้างทางเลือกและดำรงชีวิตอยู่อย่างเต็มไปด้วยความหมาย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน แนวคิดทฤษฎีทางจิตวิทยา



ความเห็น (0)