(159) ให้ไปช่วยเหลือคนมันได้บุญ

Ka-Poom
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

(159)

วันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน

ภารกิจและกิจกรรมที่ทำในวันนี้;

ภาระกิจช่วงเช้าก็ยังคงทำคล้ายเดิม แม้ว่าจะเหนื่อยแต่การตื่นนอนก็ยังคงเป็นอัตโนมัติทำให้นึกถึงสมัยก่อนที่จะฝึกฝนตนเองเป็นคนที่นอนตื่นสายมาก และเป็นทุกข์กับการตื่นแต่เช้า พอเข้าสู่เส้นทางการฝึกฝนตนเอง เรื่องการนอนก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ตนเองต้องฝึก

เช้านำอาหารไปที่วัดตามปกติ ทานข้าวที่วัดก่อนเข้าที่ทำงาน และไปถึงที่ทำงานก่อนแปดโมง สังเกตตนเองตอนเดินขึ้นบันไดไปชั้นสี่มีอาการเหนื่อยมาก ประเมินตนเองได้เลยว่าสมรรถภาพของร่างกายย่ำแย่ นั่งเคลียร์เอกสารที่โต๊ะพูดเรื่องงานกับพี่หน่อยสักพักลงไปช่วยงานที่คลินิคจิตเวช

วันนี้มีภาระกิจแทรกไปเยี่ยมให้กำลังใจพี่ที่กำลังป่วยด้วยโรคมะเร็งและมีภาวะวิกฤตต้องส่งตัวไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลมะเร็ง จังหวัดอุบลราชธานี ได้มีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยเหลือเกื้อกูล ประสานงานซี่งได้รับความเมตตาและกรุณาอย่างมากจากพี่แป๋ว(ดร.ชลิยา วามะลุน) พี่กุ้ง พี่นุช และน้องๆ พยาบาลที่โรงพยาบาลมะเร็ง รู้สึกถึงการได้รับความกรุณาจาก อ.หมอธนุตย์ และเห็นความเมตตาที่ซ่อนอยู่ภายใต้ท่าทีที่มีการพูดเสียงดัง เห็นความทุ่มเทในการช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งอย่างไม่มีเหน็ดเหนื่อย ผู้ป่วยได้ถูกส่งต่อไปที่โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ได้รับความกรุณาช่วยเหลือจาก อ.ดร.สุเพียร ในการประสานงานหาเตียงให้ผู้ป่วย สิ่งที่ได้เรียนรู้จากเหตุการณ์ครั้งนี้คือ พลังของจิตใจที่มีความเกื้อกูลช่วยเหลือกัน

วันนี้จึงเป็นอีกหนึ่งวันที่ได้ทำเต็มที่และเต็มใจ ได้รับความกรุณาจากบุคคลมากมาย

ข้อปฏิบัติในชีวิต;

- สวดมนต์ทำวัตรเช้า

- เตรียมอาหารถวายพระ

- นั่งสมาธิภาวนา เดินจงกลม

- เขียนถอดบทเรียนใคร่ครวญในตนเอง

- ศึกษาธรรมะจากการฟังเทศน์

- ทำวัตรเย็น

ข้อปฏิบัติวันนี้มีความพร่องเกิดขึ้นหลายอย่าง สวดมนต์ทำวัตรเช้าได้ทำแต่ทำวัตรเย็นไม่ได้ทำ ไม่ได้เดินจงกลมหรือนั่งสมาธิเลย แต่อาศัยการเจริญสติทุกอิริยบท เวลาที่มีภาระกิจประเดประดังเข้ามามักทำให้ข้อวัตรปฏิบัติของตนเองรวนไปตามเรื่องราว เพียงแค่ประคองตนเองให้มีสติทุกอิริยบทถือว่าประเสริฐที่สุดแล้ว แต่จากบทเรียนที่เกิดขึ้นซ้ำๆ เช่นนี้จะต้องหาทางแก้ไขและฝึกฝนตนเองให้ได้

การไม่สุงสิงกับใครทำให้สามารถทำข้อปฏิบัติได้อย่างเต็มที่ แต่เมื่อเลือกที่จะมาสัมพันธ์กับบุคลลและเรื่องราว ข้อบกพร่องตรงนี้ต้องเรียนรู้และหาทางแก้ไขปรับปรุงตนเอง

สิ่งที่ได้เรียนรู้และคุณค่าที่เกิดขึ้นในชีวิต;

การได้ลงมือช่วยเหลือใครสักคนหนึ่งทำให้นึกถึงคำพูดของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ว่า "ให้ไปช่วยเหลือคนมันได้บุญ" แม้ว่าบุญอาจดูเหมือนเป็นเรื่องนามธรรม แต่การมีสภาวะใจสบาย ใจสงบ และใจมีพลังน่าจะเป็นสิ่งสะท้อนให้เห็นถึงใจที่เป็นบุญ

หลายครั้งต่อหลายครั้งอยากที่จะเพิกเฉยต่อบุคคลและเรื่องราวต่างๆ แต่เมื่อเหตุการณ์เข้ามากระทบก็มักจะอดไม่ได้ที่จะเข้าไปร่วมพิจารณาและลงมือทำบางสิ่งบางอย่าง และที่สุดก็เกิดการเรียนรู้เกิดขึ้นในตนเอง

การได้รับความช่วยเหลือจากใครถือว่าเป็นบุญคุณที่ยิ่งใหญ่ให้ระลึกถึงและหากมีโอกาสทดแทนบุญคุณให้รีบทำ การระลึกถึงบุญคุณของบุคคลต่างๆ ทำให้ใจเราไม่กระด้าง จะเกิดเป็น ความนอบน้อมและถ่อมตน บางครั้งบุคคลต่างๆ อาจจจะให้คุณเราทั้งทางตรงและทางอ้อมต้องระลึกถึงให้มาก

บทธรรมที่ได้ศึกษา;

"คนหมดบุญ"

" .. "บุญในทางพุทธศาสนา คือการละบาป" เมื่อละบาปแล้วมันก็ไม่มีบาป ไม่มีบาปมันก็ไม่ร้อน ไม่ร้อนมันก็เย็น "จิตที่สงบแล้วนั้นจึงว่า เป็นกุศลจิต" ไม่คิดโมโห มันก็ผ่องใส ผ่องใสด้วยวิธีอะไร ก็ให้โยมรู้จักไว้

แหมวันนี้น่ะ "ใจมันดุเหลือเกิน ไปมองดูอะไร แม้แต่จะมองดูถ้วยในตู้ มันก็ไม่สบาย" อยากจะทุบมันทิ้งให้หมดทุกใบเลย "ไปดูอะไรก็ไม่ชอบใจไปเสียทั้งนั้น" ดูใคร ดูเป็ด ดูไก่ดูสุนัข ดูแมว ไม่ชอบใจ

แม้แต่พ่อบ้านพูดขึ้นมาก็ไม่ชอบใจ "เมื่อดูในใจของเราก็ไม่ชอบใจของเรา" ทีนี้ก็ไม่รู้จะไปอยู่ตรงไหนแล้วละ ทำไมมันถึงได้เกิดความร้อนอย่างนี้ "นั้นแหละที่เรียกว่าคนหมดบุญล่ะ"

เดี๋ยวนี้ "เรียกคนตายว่าคนหมดบุญแล้ว" ไม่ใช่อย่างนั้น "คนที่ไม่ตายแต่หมดบุญมีเยอะ คือคนที่ไม่รู้จักบุญ ใจมันเป็นแต่บาปอยู่อย่างนั้น" จึงสะสมแต่บาปอยู่ .. "

"น้ำไหลนิ่ง"

หลวงปู่ชา สุภัทโท

#Noteเตือนตนเอง

"คำว่าเจริญก้าวหน้าทางธรรม

มิใช่เจริญด้วยยศศักดิ์เหมือนทางโลก

หากหมายถึงใจที่นิ่ง หนักแน่น มั่นคง

คลายความยึดติดในโลก

หากผู้ใดยังหลงในยศศักดิ์

ก็ชื่อว่าหลงตนและหลงโลก

เพราะสิ่งนั้นเป็นของประจำโลก"

หลวงปู่จันทร์ศรี จนฺททีโป

#Noteเตือนตนเอง

พระพุทธองค์ทรงสอนว่า

เราไม่อาจเอาชนะความเกลียดชังด้วยการเกลียดตอบ

ถ้าเราเกลียดคนที่เกลียดเรา

เราย่อมกลายเป็นคนที่มีจิตใจเกลียดชังไปด้วย

ไม่ได้ดีไปกว่ากันเลย

ผลที่ตามมาคือความเกลียดชังในโลกนี้ทวีขึ้น

ธรรมะ โดย พระอาจารย์ชยสาโร

#Noteเตือนตนเอง

"ผู้บรรลุธรรมอย่างสูงสุด

ไม่มีความต้องการในโลกทั้งปวง

ย่อมไม่เศร้าโศกเพราะความตาย

เหมือนพ้นจากเรือนถูกไฟไหม้"

#พุทธพจน์

#Noteเตือนตนเอง

บทธรรมต่างๆ ที่ปรากฏทำให้เกิดความมั่นคงในตนเองและย้ำลงไปให้ใจนี้สงบลง แน่วแน่ถึงเส้นทางการเดินอย่างที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้ แม้ว่าจะมีความคิดที่แว้ปมาให้ละออก แต่การฟังธรรมหรือศึกษาธรรมะในเชิงทฤษฎีเช่นนี้ก็ช่วยทำให้เกิดการสะท้อนคิดในตนเอง การได้เห็นใจตนเองถือเป็นความโชคดีอย่างมาก ใจที่ดีหรือใจที่ชั่ว ใจที่ติดดีหรือใจที่ติดชั่ว การได้มองเห็นตนเองเช่นนี้ทำให้มีความเพียรและความมุ่งมั่นที่จะละออกจากสิ่งที่เป็นและเกิดกับตนเองอันเป็นทางกิเลส

08-06-2560


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน In Mindความเห็น (0)