หะดีษเล่ม3 PDF


อิสลามคือศาสนา ฦๅ กฏหมายธรรมนูญ

สารบัญ

เล่มที่ 3

ภาค กำหนดโทษต่างๆ

บทที่ 1 เตือนให้อยู่ห่างไกลจากการฆ่ากัน และการอาชกรรมอื่นๆ ที่จะถูกลงโทษ

357

บทที่ 2 ดิยะห์ (ค่าปรับต่ออาชญากรรม)

361

ดิยะห์ของเด็กที่อยู่ในท้องที่ถูกฆ่า(ทำให้แท้ง) คือ ฆุรเราะห์

365

ดิยะห์ของอวัยวะต่างๆ

366

อัลเกาะซามะห์

368

บทที่ 3 บุคคลที่ไม่ได้รับการคุ้มครองชีวิตและร่างกาย

368

กฎคนทิ้งศาสนา คนก่อความเสียหาย และพวกนอกคอก

369

ผู้ใดด่าท่านนบี(ซ.ล.) จะถูกประหารชีวิต

371

บทที่ 4 อัตราโทษการลักขโมย และพิกัดขั้นต่ำ

371

คดีที่ไม่ถึงกับต้องตัดมือ

372

บทที่ 5 อัตราโทษการละเมิดประเวณี(ซินา)

373

จะยังไม่ลงโทษหญิงที่มีน้ำคาวปลา และหญิงตั้งครรภ์

377

ข้อกำหนดของเรื่องลิวาต การชำเราสัตว์ และผู้ที่ห้ามแต่งงานด้วย

378

อัตราโทษของการด่า การกล่าวหา การทำคุณไสย

379

บทที่ 6 อัตราโทษของผู้ดื่มสุรา

381

การลงโทษด้วยการเฆี่ยน การคุมขังและการเนรเทศ

382

ไม่ให้เฆี่ยนที่ใบหน้า และไม่ให้ลงโทษในมัสญิด

383

เงื่อนไขต่างๆของการลงโทษ

384

บทที่ 7 การให้อภัยและการปกปิดที่ยังไม่ถึงผู้นำ(ไม่วิจารณ์ผู้ต้องที่ยังไม่ได้ตัดสิน)

385

บทสุดท้าย การลงโทษ การลบล้างความผิด

387

ภาค การปกครอง การตัดสินคดี (การพิพากษา)

389

ตอนที่ 1 ใครคือผู้มีสิทธิ์ในการปกครอง

389

ความไม่พึงปรารถนาในหน้าที่

390

ตอนที่ 2 การให้คำมั่นสัญญา และการรักษาสัญญา

391

จำเป็นต้องเชื่อฟังผู้นำ และห้ามปลีกตัวออกห่างเพื่อก่อความกระด้างกระเดื่อง กรือกบฏ

393

ตอนที่ 3 หน้าที่ของผู้นำ

396

ผู้นำต้องคัดเลือกคณะผู้ช่วยและคณะผู้ปกครอง โดยมีเงินเดือนให้แก่พวกเขา

399

ต้องบริสุทธิ์ใจแก่ผู้นำ

401

ห้ามติดสินบน และมอบของกำนัลแก่ผู้พิภากษา

402

ผู้นำมีสิทธิ์แต่งตั้งคนที่ไว้ใจได้ทำหน้าที่แทน

403

บทที่ 4 การตัดสิน

อัลลอฮฺทรงอยู่กับผู้ตัดสินที่ทรงความยุติธรรม

404

ให้พยายามออกห่างการตัดสินอย่างอยุติธรรม

405

ระเบียบการตัดสิน

405

โจทก์ต้องหาพยาน และการสาบานเหนือจำเลย

406

คำที่ใช้สาบาน

407

พยาน

407

เตือนไม่ให้เป็นพยานเท็จ เพราะเป็นบาปใหญ่

408

ตอนที่ 5 การวินิจฉัย

409

ผู้ตัดสินมีสิทธิ์กักตัวผู้ถูกกล่าวหา

412

อนุญาให้แต่งตั้ง อนุญาโตตุลาการ

413

บทสุดท้าย การไกล่เกลี่ย

413

ภาค การสาบาน และการบนบานสานกล่าว

บทที่ 1 การสาบาน

415

ห้ามสาบานด้วยสิ่งอื่น นอกเหนือจากอัลลอฮฺ

416

การสาบานเท็จ

417

สาบานที่ไร้สาระ

418

การสาบานขึ้นอยู่กับเจตนา

419

ไม่เป็นการทวนคำสาบาน พร้อมด้วยคำยกเว้น

419

บทที่ 2 การบนบาน

421

แก้บนแทนคนตายได้

422

ไม่ถือว่าเป็นการบนบานในสิ่งที่ตนไม่สามารถ และในสิ่งที่เป็นความชั่ว

423

ผู้ใดบนบานว่าจะบริจาคทานด้วยทรัพย์สินของเขา จะตกเป็นทรัพย์สินบนบานได้เพียง1/3

425

ยอมให้ทวนคำสาบานและบนบานโดยต้องเสียค่าปรับ(กัฟฟาเราะห์)

426

บทสุดท้าย อธิบายค่าปรับ(กัฟฟาเราะห์)ของคำสาบานและบนบาน

427

ภาค สัตว์ที่ถูกล่า และสัตว์ที่ถูกเชือด

ตอนที่ 1 สัตว์ที่ศาสนาให้รับประทานได้

429

สัตว์ทะเลและซากมัน

431

ตอนที่ 2 สัตว์ที่ศาสนาไม่อนุญาตให้รับประทาน

432

สัตว์ที่ห้ามฆ่า และสัตว์ที่ให้ฆ่า

434

งูที่พบในบ้านให้เตือนสามครั้ง

436

ตอนที่ 3 การล่าสัตว์ และการเชือดสัตว์

437

การเชือดสัตว์

439

เชือดลูกในท้องด้วยการเชือดแม่ของมัน

440

การกล่าวบิสมิลลาฮ์ฯ และให้มีความประณีตในการเชือด

440

สัตว์ที่ถูกเชือดโดยผู้ศรัทธาในคัมภีร์อัลลอฮฺเป็นสิ่งหะลาล

441

อะกีเกาะห์ และสิ่งที่ทำให้แก่ทารกคลอดใหม่

442

ฟะเราะห์ และอะตีเราะห์

443

ตอนที่ 4 คอฮิยะห์(สัตว์กุรบาน)

444

สัตว์ที่ใช้ทำกุรบานได้ และไม่ได้

446

บทสุดท้าย ระเบียบที่เกี่ยวกับสัตว์กุรบาน และอนุญาตให้เก็บเนื้อกุรบานไว้ได้

448

ภาค อาหาร และเครื่องดื่ม

ตอนที่ 1 ระเบียบต่ออาหาร

450

ตอนที่ 2 ระเบียบต่อเครื่องดื่ม

455

กล่าวคำสรรเสริญอัลลอฮฺหลังรับประทานและดื่ม

457

ภาชนะเครื่องใช้

458

ตอนที่ 3 อาหารของคนจำนวนมาก และอาหารต้อนรับอาคันตุกะ

460

ตอนที่ 4 สิ่งที่ใช้เป็นอาหาร

463

ผักต่างๆที่ท่านนบี(ซ.ล.)ไม่ชอบ(หัวหรือต้นหอม, กระเทียมสด)

466

ตอนที่ 5 เครื่องดื่ม

467

ที่มาแห่งสุรา(เคาะมัร)

468

เตือนห้ามดื่มสุรา

470

บทสุดท้าย สุราจะไม่กลายเป็นน้ำส้มสายชู

472

อนุญาตน้ำหมักที่ยังไม่มีแอลกอฮอร์

473

ภาค เครื่องนุ่งห่ม

บทที่ 1 ผ้าไหม ทองคำ เงิน เป็นสิ่งต้องห้ามสำหรับชาย

474

ผ้าไหม ทองคำ เงิน เป็นสิ่งอนุมัตแก่ผู้หญิง

477

บทที่ 2 ประเภทของเครื่องนุ่งห่ม

477

ผ้าขนสัตว์ชนิดนุ่มและหยาบ และผ้าอื่นๆเป็นที่อนุมัติ

478

สีของเสื้อผ้า

480

ผ้าโพกศีรษะและชายห้อย

482

ตอน แหวน อนุมัติแหวนที่ทำจากเงิน หะรอมแหวนทองคำ(สำหรับชาย)

483

รองเท้าแตะ

485

ควรรักษาความสะอาด

486

บทที่ 3 ระเบียบในการนุ่งห่ม

487

การกล่าวคำสรรเสริญอัลลอฮฺจณะสวมใส่เสื้อผ้า

489

เครื่องนุ่งห่มสตรี

490

บทที่ 4 แนวทางที่เป็นธรรมชาติบริสุทธิ์

492

ผมและการหวีสางผม

493

การย้อมผม

494

ห้ามต่อผม สักยันต์ หรือสิ่งที่เหมือนกัทั้งสองนั้น

495

กระพวน

496

การเลียนแบบ และการปลอมแปลง เป็นสิ่งต้องห้าม

497

ห้ามทำร้ายใบหน้า ตบหน้า นาบด้วยเหล็กไฟ

498

บทที่ 5 เครื่องประดับตกแต่งบ้าน

499

สารสร้างรูปปั้นเป็นสิ่งต้องห้าม และกีดกันมลาอิกะห์เข้าบ้าน

501

บทสุดท้าย ควรใช้เครื่องหอม

503

ภาค การเยียวยา และคาถา

คำนำภาคเยียวยา - ความประเสริฐของโรคภัยไข้เจ็บและความอดทนต่อการเจ็บป่วย

505

ผลบุญของการอดทนต่อโรคอหิวาห์ตกโรค

507

การกระทำคุณไสย

508

ยาพิษ

509

การเยี่ยมผู้ป่วยเป็นซุนนะต์

511

สิ่งที่ควรกล่าวขณะเกิดความวิบัติ اَلْمُصِيـْبَةَ - Catastrophe

512

ตอนที่ 1 อนุญาตให้เยียวยา รักษาโรค

513

การห้ามน้ำ ห้ามอาหารเป็นหัวยา

514

ตอนที่ 2 การเยียวยาของท่านนบี(ซ.ล.)

ส่วนที่1 น้ำผึ้ง การนาบด้วยไฟ และการกรอกเลือด

515

สถานที่และเวลากรอกเลือด

516

เมล็ดสีดำ(เมล็ดยี่หร่า)

517

ไม้กฤษณาของอินเดีย, ยากรอก ยาหยอดจมูก และยาถ่าย

518

อินทผผาลัม อัจวะห์ และกำอะห์(เห็ดถ่าน) وَمِنَّهُ تَمَرَاتٍ الْعَجَّوَةٍ وَ الْـكَمْاءَةَ

519

ตัลบีนะห์ และยาตา

520

น้ำมันมะกอก และลูกประคำดีควาย

521

นม และเยี่ยวอูฐ

522

ขี้เถ้าสำหรับพอกบาดแผล

523

แตงร้าน และอินทผาลัมห่าม เป็นยาบำรุงร่างกายให้อ้วนท้วน

523

ตอนที่ 3 คาถา

524

คำที่ใช้เป็นคาถา

525

20170519105858.pdf

หมายเลขบันทึก: 628617เขียนเมื่อ 19 พฤษภาคม 2017 11:27 น. ()แก้ไขเมื่อ 19 พฤษภาคม 2017 11:27 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี