คุณพิณเทพเฉลิม ผู้จัดการบริษัทสุพรรณขนส่ง และผู้ก่อตั้งโรงเรียนวัดงิ้วราย(พินพิทยาคาร)

คุณพิณเทพเฉลิม ผู้ก่อตั้งโรงเรียนวัดงิ้วราย(พินพิทยาคาร) และผู้จัดการบริษัทสุพรรณขนส่ง (Suphan Steam Packet Company)

คุณพิณเทพเฉลิม (พิน บุนนาค) ผู้จัดการบริษัทสุพรรณขนส่ง และผู้ก่อตั้งโรงเรียนวัดงิ้วราย(พินพิทยาคาร)

ขอขอบคุณภาพและข้อมูลจากเว็บไซต์เรือนไทยดอทคอมที่ทำให้สามารถสืบค้นหนังสือ twentieth century impressions of siam. ฉบับสมบูรณ์ได้ http://www.reurnthai.com/index.php?topic=5929.960

หนังสือ twentieth century impressions of siam. เป็นหนังสือที่ตีพิมพ์ในสมัยรัชกาลที่ 5 หน้า หน้า 138-143 ลงเรื่องและภาพเกี่ยวกับนายพิณเทพเฉลิม(พิน บุนนาค)และครอบครัว ซึ่งท่านเป็นบุตรของพระยาศรีสรราชภักดี(วัน บุนนาค) (พระยาศรีสรราชภักดีเป็นบุตรของ สมเด็จเจ้าพระยามหาประยุรวงศ์) ตีพิมพ์เรื่องการประกอบธุรกิจเดินเรือและการขนส่งทางเรือในสมัยนั้น(Imports, Exports and Shipping) กล่าวถึงนายพิณเทพเฉลิม (พิน บุนนาค) ผู้จัดการบริษัทสุพรรณขนส่ง Suphan Steam Packet Company. และผู้ก่อตั้งโรงเรียนวัดงิ้วรายไว้ เป็นบันทึกความเจริญของชุมชนงิ้วรายในอดีตได้เป็นอย่างดี (คำว่า "พินพิทยาคาร" มาจาก คำว่า "พิน" ชื่อของคุณพิณเทพเฉลิม + "วิทยะ"แผลง "ว"เป็น"พ" จากวิทยะเป็นพิทยะ+อาคาร)

สามารถหาดูและดาวน์โหลดหนังสือ twentieth century impressions of siam ได้จาก https://archive.org/details/twentiethcentury00wrig...

บริษัท สุพรรณขนส่ง จำกัด (Suphan Steam Packet Company)

จาก twentieth century impressions of siam. หน้า 143 กล่าวว่าเรือของบริษัท สุพรรณขนส่ง จำกัด (Suphan Steam Packet Company) เดินเรือระหว่างสุพรรณไปท่าจีน(แม่น้ำท่าจีน) ซึ่งเรียกตามท้องถิ่นว่า"นครชัยศรี(แม่น้ำนครชัยศรี) เพื่อที่จะต่อรถไฟไปเพชรบุรี ท่าจีน(มหาชัย) แม่กลอง แรกเริ่มเดิมทีมีเรือเพียง 2 ลำ คือ ขุนช้างและนางพิม ด้วยการบริหารจัดการที่ดี จึงสามารถต่อเรือเพิ่มได้ ชื่อเรือลำต่อๆมา คือ ขุนแผน พระไวยวรนาถ หลวงต่างชัย และมีเรือยนต์ 2 ลำ คือกุมารทอง และนางสีมาลา นายพิณเทพเฉลิม เป็นผู้อำนวยการบริษัท และยังเป็นเจ้าของเรือซันบีม ซันดาว ที่เดินเรือระหว่างบางกอกกับประจิม ท่านเป็นบุตรของพระยาศรีสรราชภักดี ปู่ของท่านคือสมเด็จเจ้าพระยามหาประยุรวงศ์)

บริการเรือเมล์ของบริษัทสุพรรณบุรีขนส่ง ก่อตั้งในปีเดียวกับการเริ่มเดินรถไฟ ใน ร.ศ. 121 (พ.ศ. 2446) โดยมีพระยาวัยวุฒิ หลวงโสภณเพชรรัตน์ นายพิณเทพเฉลิม และนายเพิ่มเสน่หา เป็นหุ้นส่วน (บุญครอง คันธฐากูร. เรือเมล์เมืองสุพรรณ. จากความรู้คือประทีป. ฉบับที่ 2/2546 หน้า 8-14 : ขอบคุณข้อมูลส่วนนี้จากคุณปัญชลิต โชติกเสถียร เฟสบุคกลุ่มภาพเก่าเล่าเรื่องเมืองสุพรรณ) ต่อมาได้เปลี่ยนหุ้นส่วนดำเนินกิจการโดยหุ้นส่วน 3 ตระกูล คือ ตระกูลทองสิมา ตระกูลวิภารัต น์และตระกูลนุชสิริ ผู้ก่อตั้งคือ นายปรีชา วิภารัตน์ ร่วมกับ นายเคลือบ นุชสิริ และนายวุ่น ทองสิมา ประกอบธุรกิจเดินเรือจนถึงปี 2510 จึงเลิกกิจการเพราะมีรถประจำทางสายกรุงเทพ-สุพรรณบุรี โดยใช้เส้นทางวิ่งผ่านนครปฐม https://www.gotoknow.org/post s/618436

หน้า 138 ภาพนายพิณเทพเฉลิม(พิน บุนนาค) ผู้จัดการบริษัทสุพรรณขนส่ง Suphan Steam Packet Company. และผู้ก่อตั้งโรงเรียนวัดงิ้วราย

หน้า 138 Nai Pin Thep Chalerm. ภาพแรก Nai Pin Thep Chalerm and Family. และที่น่าสนใจคือภาพที่ 4 Generral View of the Works From the River. น่าจะเป็นบริเวณท่าเรืบริษัทสุพรรณขนส่งในสมัยนั้น.

หน้า 143 มุมล่างขวามือบริษัทสุพรรณขนส่ง Suphan Steam Packet Company. เป็น 1 ใน 7 บริษัทเดินเรือและขนส่งทางเรือที่สำคัญในขณะนั้น


หน้า 143 ฉบับเต็ม


ปกหนังสือ twentieth century impressions of siam.

หนังสือที่ใช้ตรวจสอบความถูกต้องในการสะกดชิ่อนายพิณเทพเฉลิม บุนนาค ผู้ก่อตั้งโรงเรียนวัดงิ้วราย

ประวัตินายพิณเทพเฉลิม(พิน) บุนนาค

นายพิณเทพเฉลิม บุนนาค บุตรสืบตระกูลพระยาศรีสรราชภักดี วัน บุนนาค เปรียญ เกิดเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2407 ถึง แก่กรรมวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2470 (ที่มา : http://www.bunnag.in.th/oldphoto-36.html)

นายพิณเทพแต่งงานกับ สมบุญ มีบุตรสาวสองคน
บุตรคนโตชื่อคุณเพี้ยน แต่งงานกับ พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าไตรทศประพันธ์ (โอรสของ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาเทวะวงศ์วโรปการ ) บ้านคุณพิณเทพเฉลิมมีธุรกิจคานเรืออยู่ริมคลองบางหลวง เลยวัดสังข์กระจาย (ที่มา : http://www.reurnthai.com/index.php?topic=5929.960 )

(ส่วนนายเพิ่มเสน่หา เป็นผู้สร้างวัดเสน่หาในจังหวัดนครปฐม)

ขอขอบคุณ : อ.บุญครอง คันธฐากูร เฟสบุคกลุ่ม "‎สุพรรณบ้านเรา" ภาพจาก หอจดหมายเหตุแห่งชาติ สถานีวัดงิ้วราย ราวปี พ.ศ.2490 ไปสุพรรณฯ ขึ้น ลง เรือ ที่นี่ ตั้งอยู่ ตำบลงิ้วราย อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ด้านบนของภาพจะมองเห็นแม่น้ำท่าจีน มีอาคารท่าเรือเมล์แดงไปสุพรรณบุรี

ท่าเรืองิ้วรายในอดีต ขอบคุณภาพจากนายกฯสมัชชา ทองสิมา นายก อบต.งิ้วราย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ชุมชนงิ้วราย นครชัยศรีความเห็น (0)