ตถาตาอย่าประมาท

พิสูจน์
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา

อันไตรลักษณ์ นี้หนา ใครอย่าหนี
สัตวโลกทำกัมมุนาวัตตตี
ตถตา เป็นเช่นนี้ วิถีธรรม
ปมาโท มัจจุโน ปทัง
จงหยุดยั้ง บาปชั่ว ปล่อยตัวถลำ
ตัณหา อุปาทาน จักชักนำ
สู่ทางต่ำ สูงได้ ในภูมิภพ
สัพพปาปัสสะอกรณัง
กุศลสั่งสมเถิดบรรเจิดจบ
ทำดวงจิตสดใสใจน้อมนบ
จะประสบสุขสันต์นิรันดร
บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ภูมิปัญญาภาษาไทยความเห็น (0)