(115) ตื่นรู้สู่ภาวะการเรียนรู้

Ka-Poom
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

(115)

วันพุธที่ 25 เมษายน

เช้าวันนี้สังเกตพลังภายในตนเองจะรู้สึกตัวตื่นนอนตีสี่ ถ้าจิตมีกำลังมากๆ จะตื่นประมาณตีสาม หลังตื่นนอนทำภารกิจส่วนตัวเสร็จก็นั่งอ่านงานวิจัย ซึ่งเป็นการอ่านแบบเอาความเพื่อช่วยเติมเต็มและเรียนรู้ไปพร้อมๆ กับนักวิจัย

ภารกิจการทำงานวันนี้อยู่ที่ สำนักส่งเสริมฯ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขรุ่นนี้เป็นรุ่นที่ 3 ตัวแทนจากศูนย์อนามัยทั่วประเทศ 15 แห่ง กลุ่มคนเหล่านี้นอกจากจะเรียนรู้ R2R แล้วยังจะต้องกลับไปขับเคลื่อน R2R ภายในศูนย์ของตนเอง เรียนรู้แบบคู่ขนาน เรียนรู้ผ่านการปฏิบัติ (Learning by doing)

สามรุ่น และรุ่นที่สามนี้เป็นเฟสที่สาม เกิดการเรียนรู้ในตนเองมากมาย

1. กระบวนการเรียนรู้ต้องปรับให้สอดคล้องกับผู้เข้าร่วมประชุมและฐานประสบการณ์เดิมที่อาจมีความแตกต่างกันมาก

2. ประเด็นที่นำมาสู่การทำวิจัยต้องนำกลับมาใช้จริงในชีวิตการทำงาน และทำให้การทำงานลดช่องว่างลง (GAP ; ปัญหา อุปสรรค และการตัวเกณฑ์ตัวชี้วัดต่างๆ ความยุ่งยากซับซ้อน)

3. ภายใต้ข้อจำกัดของการเรียนรู้และเงื่อนไขของเวลา คือ โจทย์ที่ท้าทายของผู้จัดกระบวนการที่จะไม่ทำให้เกิดความบีบคั้นหรือถ้าเกิดก็ให้เกิดน้อยที่สุด

4. การค้นหาและดึงศักยภาพของทุกคนออกมาใช้ประโยชน์ให้ได้มากที่สุด และอย่างเต็มที่

5. การยอมรับทุกสภาวะที่อาจเกิดขึ้นได้นอกเหนือความคาดหมาย

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในวันนี้คือ การเติมเต็มเรื่องการเขียน เนื่องจากว่า ทุกคนต่างมีภาระการทำงานที่มาก GAP อย่างหนึ่งคือ เรื่องการเขียน ดังนั้น ภายในช่วงเวลา 1-2 วันนี้จึงเหมาะที่จะเปิดพื้นที่อย่างเป็นอิสรให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้ลงมือเขียน คาดหวังเพียง 60-70% อาจจะไม่สมบูรณ์แบบ

ซึ่งการเขียนทำให้เกิดการตกผลึกทางความคิด และจัดการกับความคิดของตนเองได้ การเขียนเปรียบเสมือนการบันทึกเรื่องราว ความสงสัย การมองปัญหา การค้นคว้าหาหนทางแก้ปัญหานั้น และการประเมินดูว่าที่ออกแบบการแก้ปัญหานั้นใช้ได้ผลเพียงไร ถ้าเราเข้าใจความลึกซึ้งเช่นนี้ เราจะสามารถสร้างความตื่นรู้สู่ภาวะการเรียนรู้ได้ทุกๆ ขณะจิต

และวันนี้ก็ผ่านไป มองเห็นความมุ่งมั่นของทุกคนและความจริงใจในการลงมือทำที่นำไปสู่การเรียนรู้ รอยยิ้มและความเป็นกันเองจะเป็นพลังให้ทุกคนกล้าที่จะก้าวไปสู่การเรียนรู้ในเรื่องที่ยากๆ ได้ต่อไป

25-04-2560


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน In Mindความเห็น (0)