(96) ตามแรงกรรม "มีเหตุจึงมีผล"

Ka-Poom
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

(96)

วันพฤหัสบดีที่ 6 เมษายน

วันนี้เป็นวันหยุด เข้ามานอนและภาวนาที่วัดตามสัจจะ (ความตั้งใจ) ความจริงมักจะมีเบื้องหลังทางความคิดซ่อนอยู่มากมายที่จะทำให้เราไม่อยากมาตามสัจจะ หรืออาจจะเรียกว่าเป็นสิ่งเหนี่ยวรั้งไม่ให้มาตามสัจจะ แต่ด้วยความยึดสัจจะเป็นที่ตั้งไว้ หากผิดสัจจะก็เท่ากับผิดศีล ซึ่งก็คือ ข้อ4 ทางด้านวาจา (พูดเพ้อเจ้อไปเรื่อย หาข้ออ้างไปเรื่อยไม่เป็นไปตามที่เอ่ยวาจาไว้) จึงทำให้สามารถปฏิบัติตามสิ่งที่ตั้งใจไว้ได้

อาการเจ็บป่วยของหางซันดูเหมือนจะแย่ลงเรื่อยๆ แทบไม่รู้เรื่อง เรียกก็ไม่รู้ตัว ได้หยิบเอาเรื่องของหางซัน ซึ่งเป็นสุนัขมาอาศัยใบบุญพ่อแม่ครูบาอาจารย์มาพิจารณาทำความเข้าใจ ทำให้เห็นชัดเลยว่า ชีวิตที่ไปตามกระแสกรรมนั้นแน่ชัดเป็นอย่างไร

เมื่อก่อนเคยสงสัยว่าทำไมสิ่งมีชีวิตนี้จึงเกิดมาเป็นคน และเป็นคนก็ต่างระดับกันไป หรือเกิดมาเป็นสัตว์ที่แตกต่างชนิดไป นั่นก็เนื่องมาจากแรงของกรรมที่เคยทำไว้ในอดีตชาติ กรรมของหางซันหนุนให้มาเกิดเป็นสุนัข ซึ่งจัดเป็นสัตว์เดรัจฉานโอกาสที่จะทำความเข้าใจพิจารณาในธรรมนั้นไม่มีเลย แม้ได้มาอยู่ที่วัดพึ่งใบบุญพ่อแม่ครูบาอาจารย์ แต่ก็ไม่มีวาสนาได้ปฏิบัติธรรม "ให้ทาน-รักษาศีล-ภาวนา" แถมยังกัดคน กัดไก่

ได้แต่เกิดความรู้สึกสงสารเวทนา

ย้ำมาในใจตนเองในหลายๆ เรื่อง คนเราก็เช่นเดียวกัน มีโอกาสและมีวาสนามากกว่าสัตว์ มีโอกาสที่จะได้เจอพระพุทธศาสนา มีโอกาสที่จะได้พบธรรมะ แต่นั่นก็ต้องฝึกฝืนฝ่าฝันปัญหาอุปสรรคที่ขวางกั้นไว้อย่างมาก(กิเลสมาร) ไม่ใช่ทำตาปริบๆหรือนั่งนอนเฉยๆ แล้วจะพบธรรมะจะเข้าใจธรรมะ

กว่าจะทำความเข้าใจในเรื่องบางเรื่อง ซึ่งเป็นความเข้าใจที่ส่งผลให้ใจเราเย็นลง สงบลง เบาโล่งเปร่งสบายต้องอาศัยความเพียร ไม่ใช้การคิดปรุงแต่ง ความเข้าใจต้องสะท้อนออกมาให้เห็นชัดทางกาย วาจา และใจ ยืนยันด้วยคนรอบข้างว่าเมื่อมาปฏิสัมพันธ์ด้วยแล้วเย็นใจ สงบใจ

การปฏิบัติธรรมจะเห็นชัดเมื่อ มีเหตุการณ์หรือสถานการณ์จริงเข้ามาแล้วเรามีวิธีจัดการกับสถานการณ์นั้นอย่างไร ความคิดความรู้สึก คำพูด-วาจาของเรา การกระทำหรือท่าทีของเราต่อเรื่องราวนั้นๆ เป็นอย่างไร สิ่งเหล่านี้จะเป็นสิ่งสะท้อนถึงระดับคุณธรรมและศีลธรรมที่มี

ทั้งหมดนี้คือ สิ่งที่ได้ทำความเข้าใจจากกรณีของหางซัน และในเย็นวันนั้นหางซันก็เสียชีวิตลงตามแรงกรรมของตนเอง

ในใจนั้นเกิดเวทนาและสงสาร

แต่ที่สุดก็ตัดใจ และย้อนกลับมาทบทวนกับตนเอง มุ่งมั่นดำเนินไปตามสิ่งที่ตั้งใจไว้อย่างแน่วแน่ต่อไป

การเรียนรู้ที่เกิดขึ้นในตนเองอีกเรื่องในวันนี้คือ การทำคุ้กกี้กราโนล่า ลงมือจัดการเองทุกเรื่องทั้งการไปซื้อวัตถุดิบและอุปกรณ์ต่างๆ เป็นการจัดการภารกิจที่ไม่ได้ลงมือทำเองมานานแล้ว แต่เมื่อพิจารณาแล้วว่าถ้าลงมือทำวันนี้ คนปลายทางที่มาร่วมบุญด้วยก็จะได้รับสิ่งของเร็วขึ้น

การนึกถึงคนอื่น แล้วย้อนกลับมามองตนเอง ทำให้จิตใจเราสงบลงได้เร็ว มีสติมากขึ้น ใช้ปัญญาได้เร็วขึ้นในการคิดตัดสินใจ และลงมือทำสิ่งต่างๆ

แต่กว่าจะมาตกผลึกในตนเองในเรื่องราวต่างๆ วันนี้ก็ไม่ได้ง่าย พิจารณากลับไปกลับมา และใช้แรงหนุนจากทาน-ศีลเป็นพื้นฐานทำให้พอที่จะผ่านเหตุการณ์เรื่องราวต่างๆ ได้

06-04-2560


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน In Mindความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

บวชน้องเณรภาคฤดูร้อนด้วยนะครับ

ดีจังเลย

สาธุๆๆ