​วิธีการใช้แผ่นป้ายไฟฟ้า

วิธีการใช้แผ่นป้ายไฟฟ้า

แผ่นป้ายไฟฟ้ามีหลากหลายรูปแบบ ส่วนมากจะออกในลักษณะที่ให้ผู้เรียนตอบถูกผิด จับคู่ เลือกตอบ ดังนั้นการใช้งานจึงแตกต่างกันออกไปตามลักษณะของแผ่นป้าย โดยมีวิธีการใช้ดังนี้

1. ทดลองใช้งานก่อนทำการสอนจริงให้เรียบร้อย

2. ควรคำนึงถึงระดับความรู้ของผู้เรียนในการใช้แผ่นป้ายไฟฟ้า

3. ไฟฟ้าที่ใช้ควรเป็นไฟฟ้ากระแสตรง จากถ่านไฟฉาย ไม่ควรใช้ไฟฟ้ากระแสสลับ

4. โปรแกรมควบคุมควรเปลี่ยนแปลงได้ เพื่อเร้าความสนใจ

5. แผ่นป้ายไฟฟ้าเหมาะสมที่จะนำไปใช้ในการตอบคำถาม มากกว่าการสอนปกติ


ภูริทัต ศรีวัฒนะ

13 มี.ค. 60

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน องค์ความรู้ทางการศึกษาความเห็น (0)