วิธีเก็บรักษาแผ่นป้ายไฟฟ้า

วิธีเก็บรักษาแผ่นป้ายไฟฟ้า

1. ควรจัดทำหมายเลขและเก็บเรียงตามลำดับ

2. ก่อนเก็บควรถอดถ่านไฟฉายออกก่อนเสมอ

3. ควรวางแผ่นป้ายแบบตั้งและมีชิ้นโฟมวางคั่นป้องกันสายไฟฟ้าขาดหรือหลุด

4. ไม่ควรให้กระทบกระเทือนแรงๆ เพราะจะทำให้ไส้หลอดขาดได้ภูริทัต ศรีวัฒนะ

13 มี.ค. 60

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน องค์ความรู้ทางการศึกษาความเห็น (0)