วิธีผลิตแผ่นป้ายไฟฟ้า

วิธีการผลิตแผ่นป้ายไฟฟ้า

1. เขียนผังบนไม้อัดกำหนดช่องเสียบบัตร หลอดไฟ ตำแหน่งหมุดทองเหลือง

2. ติดช่องเสียบบัตร

3. เจาะรู ใส่หมุดทองเหลืองใกล้กับช่องเสียบบัตรทุกช่อง

4. ต่อสายไฟด้านหลังป้ายตามผังที่กำหนด จุดใดที่ติดตายตัวก็บัดกรีที่หมุดทองเหลือง แต่ถ้าจุดใด

ต้องการเปลี่ยนแปลงได้ ให้บัดกรีไว้กับตัวหนีบ เพื่อการปรับเปลี่ยนได้ตามต้องการ

5. เสียบบัตรคำโจทย์ปัญหาและคำตอบคนละด้าน ไขว้ตามผังที่กำหนด

6. ทดลองใช้เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง

7. ถ้าเห็นว่าถูกต้องสมบูรณ์ใช้งานได้ดีแล้ว หากด้านหลังมีสายไฟระโยงระยาง ควรใช้กระดาษแข็งปิด

ทับ แล้วใช้กระดาษกาวปิดขอบให้สนิท


ภูริทัต ศรีวัฒนะ
13 มี.ค. 60

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน องค์ความรู้ทางการศึกษาความเห็น (1)

อรรถพล
IP: xxx.158.179.68
เขียนเมื่อ 

คนเขียนหล่อจังครับ