(60) ภารกิจที่หัวหิน

Ka-Poom
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

(60)

วันที่ 1 มีนาคม

เช้าวันนี้ยังคงอยู่ที่หัวหิน และร่วมขับเคลื่อน R2R เขต 5 อากาศยามเช้าริมทะเลเป็นความเงียบสงบมีเสียงคลื่นกระทบฝั่งระลอกแล้วระลอกเล่า ไม่มีหยุดนิ่ง สังเกตว่าคลื่นในเช้าวันนี้ลูกใหญ่ ทำให้ในจิตนี้ระลึกถึงองค์ในหลวง ร.9 ที่พระองค์ท่านทรงโปรดการเล่นเรือใบ

กระบวนการทำงานในวันนี้ เปลี่ยนกลุ่มรูปแบบการเรียนรู้ยังคงเน้นให้เกิด interactive และ self learning ร่วมกับการใช้ Collaborative Learning วิทยากรกระบวนการทำหน้าที่เปิดพื้นที่และคอยช่วยเหลือผ่านเทคนิคที่เรียกว่า Reflection การจัดการเรียนรู้เช่นนี้ความรู้ไม่ได้ผูกขาดที่ผู้สอน แต่ผู้เรียนสร้างความรู้ความเข้าใจด้วยตนเอง และค่อยๆ เติบโตด้วยตนเอง

บรรยากาศค่อนข้างมีชีวิตชีวาและมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน เกิดการแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้คอยช่วยเหลือกันและกัน ผ่อนคลายและไม่เคลียดจนเกิดไป ในขณะเดียวกันได้แทรกเทคนิคและทักษะของการเป็นคุณอำนวยหรือ R2R Facilitator เข้าไปด้วยผ่านการปฏิบัติให้เห็นจากการทำกระบวนการ(เนียนๆ)

ช่วงกลางวันได้มีโอกาสพักอย่างสบายๆ ในห้องประชุมที่สุดยอดติมริมทะเล ได้มองเห็นท้องฟ้าและคลื่นน้ำ แม้เป็นช่วงเวลาสั้นๆ แต่ก็ได้ Re-treat ตนเองได้ดีพอสมควร

กระบวนการเรียนรู้ในภาคบ่ายนำรูปแบบกึ่งๆ TEDtalk ให้ผู้ร่วมประชุมได้ฝึกฝนการนำเสนอโครงร่าง มุมมมองของคนทำกระบวนการค่อนข้างพอใจ ภายใต้แนวคิด KM มองว่าทุกคนทำได้ดี สามารถเล่าถึงแนวคิดของการทำวิจัยได้ และวิเคราะห์ปัญหาหน้างานของตนเองออก ตลอดจนสามารถที่จะออกแบบรูปแบบการวิจัยในตนเองได้ในระดับหนึ่ง (ค่อยๆ เรียนรู้และเติบโตไปด้วยกัน)

ผ่านไปวันที่สองมองเห็นความไปได้ของการขับเคลื่อนอย่างเป็นทางการในขณะเดียวกันต้องไม่เร่งรัดการเรียนรู้ การใช้แนวคิดการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อเน้น Knowledge Construction(การสร้างความรู้) มาใช้จะทำให้กระบวนการเรียนรู้ค่อนข้าง active (ส่วนตัวชอบใช้คำว่า "ตื่นรู้และเบิกบานจากการได้เรียนรู้") ผู้เรียนจะมีชีวิตชีวาและเกิดแรงบันดาลใจที่จะลงมือทำ (ทำในที่นี้หมายถึง R2R)

ตอนเย็นเป็นโอกาสที่ดีมากๆ เมื่อพี่เจี๊ยบพาไปวังไกลกังวลหัวหิน การได้เดินอยู่ภายใต้พื้นที่นี้ทำให้ซึมซับถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวราชการที่ 9 ที่ทรงพระเมตตาประชาชน พื้นที่ค่อนข้างสงบและร่มเย็น เกิดความรู้สึกอบอุ่นในใจ จากนั้นเรายังได้มีโอกาสแวะไปที่ร้านโกเดนเพลส คิดในใจว่าถ้าแถวบ้านมีร้านในโครงการของพระองค์คงไปซื้อและอุดหนุนทุกวัน

เข้าที่พักริมทะเล ไม่ค่ำจนเกินไปเสียดายว่า ไปถึงราชภักดิ์หลัง 18.00 น.เล็กน้อยเลยเพียงได้ชมสถานที่รอบนอกเท่านั้นเพราะประตูทางเข้าได้ปิดแล้ว

...

01-03-2560

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน In Mindความเห็น (0)