(59) ชีวิตการทำงานการจัดกระบวนการ R2R

Ka-Poom
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ


(59)

วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ ...

การเดินทางรอบนี้แม้จะเป็นการเดินทางทั้งนั่งเครื่องและนั่งรถสลับกันหลายทอดแต่ก็ไม่ได้ทำให้ร่างกายรู้สึกอ่อนเพลีย ตอนเช้ายังคงตื่นมาด้วยพลังชีวิตที่สงบและเบิกบาน

อาหารเช้าท่ามกลางเสียงคลื่นและริมชายหาด ทำให้ชีวิตดูแตกต่างจากปกติทั่วไป นั่งทานท่ามกลางแดดอ่อนๆ ยามเช้า เป็นการได้อยู่ท่ามกลางธรรมชาติในอีกรูปแบบ

การทำงานวันนี้เป็นการร่วมขับเคลื่อน R2R ของเครือข่ายเขต 5 เป็นความไว้วางใจที่มีต่อกันที่ได้ร่วมงานกันหลายรอบ รวมทั้งอาจารย์วิทยากรอีกสองท่านคือ อ.หมอไพโรจน์ และ อ.ปุย การมาทำงานครั้งนี้ได้รับโจทย์ว่า ต้องนำพาผู้มาเข้าร่วมลับคมองค์ความรู้เพื่อให้ได้มาซึ่งโครงร่างการวิจัย ถือว่าเป็นความท้าทายของผู้จัดกระบวนการเรียนรู้

ห้องที่ได้รับมอบหมาย ได้ออกแบบการเรียนรู้ภายใต้แนวคิดและหลักการอยู่สามสี่ประเด็นคือ

- การเรียนรู้ที่มีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ลักษณะเช่นนี้ไปตรงกับภาษาอังกฤษที่ว่า "Interactive Learning" ระหว่างผู้เรียนกับผู้สอน และผู้เรียนกับผู้เรียนด้วยกัน ความมีชีวิตชีวาและความตื่นตัวภายใต้การเรียนต้องไม่เครียดและไม่กดดัน หากแต่เกิดแรงจูงใจและเกิดแรงบันดาลใจ

- การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความรู้และประสบการณ์ระหว่างกัน หรือที่เราคุ้นเคยว่า "Share & Learning" การเรียนรู้ในกระบวนการนี้ทำให้เกิดเกลียวความรู้ที่ไหลวนระหว่างผู้เรียนด้วยกัน ทำให้การเรียนดำเนินไปด้วยความรวดเร็ว เพราะเป็นการนำ Tacit knowledge ระหว่างกันและกันนำมาถ่ายทอดสู่กันฟัง

- การทำสุนทรียสนทนา หรือ Dialogue ทำให้ผู้เรียนได้ฝึกคิดตรึกตรอง ใคร่ครวญในตนเองผ่านการฟังอย่างลึกซึ้ง หรือ Deep Listening และนำสิ่งที่ได้เกิดการเรียนรู้มาใช้ในวิถีตนเองอย่างเหมาะสม

- การสะท้อนคิดร่วมกับการถอดบทเรียน (Reflection & AAR) กระตุ้นนำไปสู่การทบทวน การสรุปรวมยอดทางความคิดและการเรียนรู้ นำไปสู่การใคร่ครวญและตกผลึกในตนเองอีกครั้ง

จากการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางดังกล่าว ทำให้การทำงานเช่นนี้ไม่เหนื่อยมาก ผู้เข้าร่วมประชุมเป็นเจ้าของการเรียนรู้ด้วยตนเอง สามารถที่จะประเมินตนเองได้ว่าสิ่งที่คิดหรือปรารถนาตั้งใจที่จะทำนั้นมาถูกทางหรือเปล่า หลุดออกจากกรอบความคิดตนเองหรือเปล่า สามารถนำไปสู่การเรียนรู้ฝึกฝนได้ด้วยตนเอง

เราเสร็จกระบวนการเกือบห้าโมงเย็น แต่ก็ไม่รู้สึกเหนื่อยเพลียมาก ในความรู้สึกของคนทำกระบวนการยังพอไหว เพราะต้องจัดอย่างนี้อีกสามรอบสามกลุ่ม

ตอนเย็นกลับเข้าที่พัก ได้พักเต็มที่ทั้งกายและใจ

และพร้อมทำงานอีกครั้งในวันถัดไป

...

28-02-2560

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน In Mindความเห็น (0)