วันที่ 44 ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงวิธีสอน ลองดูใหม่ (27 มกราคม 2560)

ตายิ้ม :)
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

แล้วการนิเทศวิทยาศาสตร์รอบสองก็มาถึง ถึงคราวแก้มือ วันนี้นำเสนอเนื้อหาบทเรียนเรื่อง บริวารของดวงอาทิตย์ และจากปัญหารอบที่ผ่านมาทำให้รอบนี้ลองปรับเปลี่ยนกิจกรรมการสอน จากการให้ดูวีดิทัศน์เป็นการทำกิจกรรมนอกชั้นเรียนที่ให้นักเรียนได้เคลื่อนไหว ให้ตอบสนองกับพฤติกรรมของนักเรียนห้องนี้ และทำกิจกรรมกลุ่มในการศึกษาเนื้อหาแทน โดยเริ่มจากการนำเข้าสู่บทเรียนโดยใช้ผลงานของนักเรียนในคาบก่อนหน้านี้ มาให้นักเรียนดูและตอบคำถาม

วิ่งสู้ฟัด ... จับความรู้

จากนั้นเมื่อได้ชิ้นส่วนจิ๊กซอว์ครบทุกตัวแล้วให้นำมาต่อกันให้เป็นข้อความความรู้ต่าง ๆ กลุ่มใดต่อได้เสร็จก่อนเป็นผู้ชนะ จากนั้นให้นักเรียนแต่ละกลุ่มบันทึกความรู้ของกลุ่มตนเอง แล้วส่งตัวแทนออกไปนำเสนอความรู้ แล้วให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเวียนกันศึกษาเนื้อหาจากกลุ่มอื่นด้วย

ช่วยกันต่อจนสำเร็จ


บันทึกและนำเสนอ


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของ นางสาวธนาภรณ์ เชื้อเมืองพาน (ภาคเรียนที่ 2/2559)ความเห็น (0)